Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

GIỚI TỪ - UNIT 8 - LỚP 12

Chia sẻ: Sushi Sushi | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
45
lượt xem
14
download

On the contrary : ngược lại với Development in : phát triển về Influence on : ảnh hưởng đến On computer : trên máytính Run on : chạy bằng ( + nhiên liệu)

Đồng bộ tài khoản