GIS_các bước số hóa bản đồ

Chia sẻ: hoaneurovfu

Bước 1: chọn hệ quy chiếu Universal Transverse Mercator (WGS 84) UTM Zone 48, Southem Hemisphere (WGS 84).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản