Giữ an toàn cho trẻ khi bú bình

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
7
download

Giữ an toàn cho trẻ khi bú bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sữa là một môi trường nuôi cấy lý tưởng cho các vi khuẩn gây bệnh viêm bao tử và ruột, một bệnh có thể đe dọa tính mạng em bé của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ an toàn cho trẻ khi bú bình

  1. Gi an toàn cho tr khi bú bình S a là m t môi trư ng nuôi c y lý tư ng cho các vi khu n gây b nh viêm bao t và ru t, m t b nh có th e d a tính m ng em bé c a b n.
  2. Có m t vài nguyên t c hư ng d n b n ph i tuân theo m t cách th n tr ng, nhưng i u quan tr ng là b n ph i r a và ti t trùng t t c nh ng gì ti p xúc v i bình s a c a em bé trư c khi s d ng. Cu i m i c bú, b n hãy xúc nư c bình và núm vú s ch s . Dư i ây là m t s hư ng d n b n có th áp d ng m b o an toàn v sinh cho tr khi cho tr bú bình: Ti t trùng k các d ng c pha và u ng s a 1. Th t t c nh ng v t d ng dùng pha s a(bình, núm vú cao su, n p y, vòng m, ĩa tròn, bình ong, ph u (qu ng), thìa (mu ng), dao…) vào trong nư c nóng có pha xà phòng. R a k càng. 2. C bên trong các bình s a t y r a h t không còn v t s a nào. C k càng chung quanh c chai và c l n ư ng xoáy v n n p. 3. B n hãy xát mu i bên trong các núm vú cao su và làm cho mu i ó di chuy n b ng cách bóp và n n u núm.
  3. ng tác c sát s làm s ch h t các v t s a bám. 4. Tráng các bình, núm vú cao su và các d ng v khác k càng dư i vòi nư c. B n hãy s d ng m t cái ghim làm thông các l trong núm vú. Cách b o v cho em bé không b au b ng khi bú s a B n có th b o v cho em bé c a b n tránh ư c nh ng vi khu n làm cho au b ng ho c gây viêm d dày n u th c hi n t t nh ng vi c làm sau - Hãy ti t trùng t t c các v t d ng trang b cho bú bình, trư c khi s d ng dù là còn m i nguyên. - N u b n không có t l nh, b n ch nên pha m t lư ng s a dùng cho m i c bú. - N u bé bú không h t bình trong m t c bú, hãy ch s a y i: ch có dành n c sau vì nư c mi ng c a bé ã làm s a nhi m trùng.
  4. - Không nên cho tr dùng s a hâm l i, b i quá trình hâm s a l i khuy n khích cho vi khu n phát tri n. - Không nên gi s a pha s n trong t l nh quá 24 gi . - B n hãy r a tay trư c khi s vào các v t d ng ã ti t trùng. B o qu n s a cho tr khi i xa N u b n i âu kh i nhà quá hai ti ng, b n hãy pha s n cho m t s c bú như thư ng l và c t vào t l nh. Ch t các bình s a ã ông thành á vào trong h p cách nhi t thư ng dùng i picnic cùng v i vài ngăn á và gi ư ct i8 ti ng. ng th i mang theo m t bình th y ch a nư c nóng, làm làm m s a cho tr khi nào c n dùng. Không nên mang s a nóng s n trong bình th y, vì s làm phát tri n nh ng vi khu n gây h i và làm cho bé b au b ng. Cách chăm sóc núm vú bình s a
  5. Bé ch có th bú vui v khi núm vú khi n cho bé bú ư c s a ra theo úng lưu lư ng thích nghi. Khi b n d c ngư c bình s a xu ng, b n ph i th y ư c 2 ho c 3 gi t nh ra m i giây. M t l quá nh s có nghĩa là em bé n l c hoài công bú ra cho s a. M t l quá l n thì s a s ra ào t. Các núm vú cao su sau m t th i gian s d ng có th b hư i ho c các l b ngh t. B n nên có m t vài núm vú cao su ti t trùng dành s n trong m t cái l (hũ), b n có th thay ngay m t núm vú x u b ng m t cái m i. Hãy v t nh ng núm vú cao su i n u th y l quá r ng, nh ng l nào nh quá thì có th làm cho r ng ra v i m t cái kim. B n hãy ki m tra lưu lư ng s a l i sau ó.
Đồng bộ tài khoản