Giữ an toàn khi lướt net

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
12
download

Giữ an toàn khi lướt net

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang bị cho hệ thống một phần mềm bảo vệ khi lướt web đặc biệt cho con trẻ là điều không thể thiếu trong môi trường Internet với nhiều cạm bẫy hiện nay. Và để có thể giúp hệ thống được bảo vệ an toàn trước spyware, malware, virus,… thì K9 Web Protection sẽ là một công cụ đáng giá cho bạn. Đây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, giao diện làm việc đơn giản với nhiều tính năng tuyệt vời sẽ giúp máy tính an toàn trên Internet. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ an toàn khi lướt net

  1. Gi an toàn khi l t net Trang b cho h th ng m t ph n m m b o v khi l t web c bi t cho con tr là i u không th thi u trong môi tr ng Internet v i nhi u c m b y hi n nay. Và có th giúp h th ng c b o v an toàn tr c spyware, malware, virus,… thì K9 Web Protection s là m t công c áng giá cho b n. ây là m t ph n m m hoàn toàn mi n phí, giao di n làm vi c n gi n v i nhi u tính n ng tuy t v i s giúp máy tính an toàn trên Internet. Cài t K9 Web Protection cài t K9 Web Protection, b n truy c p vào ây và nh p vào liên k t Download K9 today for free phía trên góc ph i c a giao di n trang web
  2. ng ký nh n liên k t t i và mã khóa c a K9 Web Protection Lúc này, trang ti p theo hi n ra yêu c u b n i n y m t s thông tin c n thi t nh tên, a ch email ch ng trình g i m t mã khóa s n ph m s d ng ph n m m. Mã khóa s n ph m này hoàn toàn mi n phí, b n không ph i lo l ng gì c . M t khi thông tin c i n y , b n s nh n c m t liên k t t i ph n m m trong email ng ký, mã khóa s n ph m và m t s h ng d n c a ch ng trình. B n c n nh p thông tin key b n quy n c ng nh m t kh u trong quá trình cài t ph n m m. Khi quá trình cài t di n ra hoàn t t, b n ch vi c ti n hành kh i ng l i h th ng h th ng xác nh n vi c cài t ph n m m. Thi t l p l a ch n cho K9 Web Protection T i giao di n làm vi c c a ph n m m, b n s nhìn th y nhi u l!a ch"n mà ch ng trình cung c p, ch#ng h n nh View Internet Activity (xem ho t ng s d ng Internet), Setup (thi t l p ph n m m) và Get Help nh n s! tr giúp thi t l p cho K9 Web Protection, b n nh p vào menu Setup. T i ây, b n có m t s th$ chính, trong ó tab Web Categories to Block s cho phép b n khóa m t s n i dung website không cho truy c p. Có khá nhi u l!a ch"n ây v i nhi u c p khác nhau, b n có th ch n b t k% m t n i dung c h i nh : kiêu dâm, e d"a an ninh c a máy, các trang web m ng xã h i hay nh&ng trang b t h p pháp khác.
  3. Bên c nh ó, b n có th thêm các l!a ch"n trong danh sách, thi t l p các quy n riêng t ho c th m chí là thi t l p cho K9 theo dõi các trang web c truy c p m t cách d dàng. Giao di n c a s' thi t l p cho K9 Web Protection Ti p theo, b n chuy n n th$ Time Restrictions qu n lý nh&ng gì trong ngày mà ng i dùng truy c p vào Internet. Ng i dùng có th l!a ch"n m c Unrestricted luôn cho phép truy c p m"i lúc, trong khi ó l!a ch"n NightGuard s ch n vi c truy c p Internet m(i t i ho c l!a ch"n Custom b n có th tùy ch nh vi c truy c p theo m t th i i m b n a ra. V i th$ Web Site Exceptions, b n có th thêm/b t m t s trang web ngo i l trong danh sách ch n/ch p nh n. Còn t i th$ Blocking Effects, b n có th ti n hành l!a ch"n các hình th)c x lý i v i m t trang web b ch n. Trong khi ó, th$ Advanced cho phép ng i dùng có th thi t l p các thi t l p nâng cao cho ph n m m. Khi mu n ti n hành theo dõi c th vi c s d ng Internet c a h th ng, b n nh p vào m c View Internet Activity. T i ây có 2 l!a ch"n xem là View Activity Summary (xem tóm t t vi c s d ng Internet) và View Activity Detail (xem m t cách chi ti t).
  4. Xem vi c s d ng Internet c a h th ng
Đồng bộ tài khoản