GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
107
lượt xem
5
download

GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền được học hành . - Giữ gìn sch vở , đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình . - Học sinh biết yu quý v giữ gìn sch vở , đồ dùng học tập .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (tt)

  1. O C GI GÌN SCH V DÙNG H C T P (tt) I . M C TIU : - H c sinh hi u : Tr em có quy n ư c h c hành . - Gi gìn sch v , dùng h c t p giúp các em th c hi n t t quy n ư c h c c a mình . - H c sinh bi t yu quý v gi gìn sch v , dùng h c t p . II. DÙNG D Y H C : - Ph n thư ng cho h c sinh khá nh t trong cu c thi . - Bài hát “ Sách bút thân yêu ơi ”, i u 28. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng h c t p. 2.Ki m tra bi cũ : - Ki m tra vi c chu n b c a h c sinh t ch c cu c thi “ Sách v , dùng ht p nh t ” 3.Bi m i :
  2. HO T NG C A GIÁO HO T NG C A G VIÊN H C SINH TI T : 2 Ho t ng 1 : n nh t ch c l p Mt : thnh l p Ban ch m thi , t ch c cu c thi 1- Gio vin nu yu c u c a h i thi v công b thành ph n BGK ( GV , l p trư ng , l p phó HT và các t trư ng ) - Cĩ 2 v ng thi : + V ng 1 : C p t - H c sinh c l p x p + V ng 2: C p sách v , dùng ht lên bàn l p . - Tiu chu n ch m thi : - S p x p g n gàng , ngăn n p . + Có dùng ht theo quy nh - C p sách + Sách v s ch , không dây b n , dư i h c bàn . quăn góc , x c x ch . - Cc t ti n hnh ch m + dùng ht không dây b n ,
  3. không x c x ch , cong queo. v cơng b k t qu . Ch n ra 1,2 b sách v , dùng ht 2- H c sinh c l p chu n b p nh t thi v ng 2 . - Ti n hnh thi v ng 2 - H c sinh i tham - Giáo viên hư ng d n h c quan nh ng b sách v , sinh cách ch m i m và cùng i n dùng ht p nh t c a l p . các t ch m các b sách v , dùng ht p nh t c a các t . - Vui sư ng , t - Ban gim kh o cơng b k t hào vì em cĩ b sch v , qu dùng ht p hơn các - Khen thư ng các t , cá nhân b n. th ng cu c . - Bu n v c g ng Ho t ng 2 : rn tính c n th n , g n gàng , ngăn n p . Mt : H c sinh bi t yu quý v gi gìn sch v dùng ht b n p: - H c sinh cl i 3 em , t 1 l n . - Cho h c sinh v a ư c thư ng nêu c m tư ng khi ư c nh n
  4. ph n thư ng . - Nh ng em chưa t yêu c u thì c m th y như th nào ? - Cho h c sinh c câu ghi nh : “ Mu n cho sách v p lâu dùng b n p nh câu gi gìn “ * K t lu n chung : C n gi gìn sch v , dùng ht th t c n th n s d ng ư c lâu dài , không t n kém ti n c a c a B m mua s m , ng th i giúp cho em th c hi n t t quy n ư c h c c a chính mình . - H c sinh hát bài “Sách bút thân yêu ơi ” 4.C ng c d n d : - Em v a h c bi gì ? Nh n xt ti t h c .
  5. - D n h c sinh v ôn l i bài và th c hi n t t nh ng i u h c. - S a sang l i sách v , dùng ht c a mình . - Chu n b bi cho tu n sau : Gia ình em . 5. Rt kinh nghi m - B sung : - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản