GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Chia sẻ: lovetime

Giúp HS - Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những phẩm chất của tiếng Việt, là kết quả phấn đấu lâu dài của ông cha ta. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. - Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, quý trọng di sản của cha ông; có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt...

Nội dung Text: GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆTA. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

- Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những

phẩ m chất của tiếng Việt, là kết quả phấn đấu lâu dài của ông cha ta. Phẩ m

chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau.

- Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, quý

trọng di sản của cha ông; có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết

nhằ m đạt được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những

hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt

B.Phương pháp giảng dạy:

- Phân tích ngữ liệu, thảo luận, nhận xét, luyện tập

C. Phương tiện thực hiện:

- SGK, SGK, G/án, tài liệu tham khảo.

D. Tiến trình tiết dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Giới thiệu bài mới:

3. Tiến hành bài dạy

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cần đạt

GV HS
*Hoạt động I. Sự trong sáng của tiếng Việt

1:H.dẫn tìm HS đọc ví dụ và So sánh nội dung 3 ví dụ :
hs

hiểu sự trong sáng thảo luận. - Câu a: Diễn đạt không rõ

của TV nội dung: vừa thiếu ý, vừa

- Cho HS đọc 3 ví không mạch lạc--> câu

dụ trong SGK và không trong sáng

so sánh nội dung. - Câu b,c: diễn đạt rõ nội

HS suy nghĩ rồ i dung, quan hệ giữa các bộ

nêu lên nhận xét phận mạch lạc: câu trong

của mình sáng

- Qua so sánh nộ i * Sự trong sáng của tiếng Việt

dung các ví dụ , em trước hết bộc lộ ở chính hệ thống

có nhận xét gì? các chuẩn mực và qui tắc chung

ở sự tuân thủ các chuẩn mực và

qui tắc đó.

HS suy nghĩ và Hệ thống chuẩn mực, qui tắc ở

- Trong quá trình nêu lên ý kiế n các lĩnh vực: ngữ âm, chữ viết,từ

giao tiếp, chúng ta của mình: ngữ , câu, lời nói bài văn

có vay mượn hay -Có vay mượn - Mượn tiếng nước ngoài như:

sử dụng ngôn ngữ -không lạm dụng tiếng Hán, tiếng Pháp...
nước ngoài như * Sự trong sáng của tiếng Việt là

thế nào để đảm bảo khơng lai căng,pha tạp những

sự trong sáng của yếu tố của ngơn ngữ khác.Tuy

tiếng Việt? nhiên, vẫn dung hợp những yếu

GV: Cho HS đọc HS đọc và nhậ n tố tích cực đối với tiếng Việt.

đoạn văn hội thoại xét Qua lời nói trong đoạn hội thoại ta

(SGK) và nhận xét. Học thảo thấy: Lão Hạc và ông Giáo thể
sinh

luận và nói lên ý hiện ứng xử có văn hóa và lịch sự

kiến của mình  Sự trong sáng của tiếng

Việt còn được biểu hiện ở

tính văn hóa, lịch sự của

lời nói.*Hoạt động 2:Tìm

hiểu về trách nhiệ m

giữ gìn sự trong

sáng của TV II. Trách nhiệm giữ gìn sự

- Ttrách nhiệ m của trong sáng của tiếng Việt

mỗi người Việt Muốn đạt được sự trong sáng khi

Nam giữ gìn sự sử dụng tiếng Việt mỗi cá nhân
của phải:
trong sáng

tiếng Việt ? - Cĩ tình cảm yêu mến và ý thức

quí trọng tiếng Việt

HS tự giải các bài - Cĩ những hiểu biết về chuẩn

tập và lên bảng mực và qui tắc của tiếng Việt ở

trình bày các phương diện phát âm, chữ

viết, dùng từ , đặt câu, tạo lập

*Hoạt động 3: văn bản, giao tiếp

H.dẫn HS đọc và - Cĩ những cách sử sụng mới

giải các bài tập ,sáng tạo riêng ( VD: Bệnh viện

trong SGK máy tính, Ngân hàng đề thi..)

III- Luyện tập

Bài tập 1(tr 33):Hai nhà văn sử

HS tự tìm và dụng từ ngữ nĩi về các nhân vật:

trình bày phương -Kim Trọng: rất mực chung tình

-Thúy Vân: cơ em gái ngoan
án mà mình chọn

- Thúc Sinh: sợ vợ

.....

GV hướng dẫn HS Cĩ tính chuẩn xác trong cách dùng

tìm các phương án từ ngữ
thích hợp để đả m Bài tập 2(tr 34):

bảo tính trong sáng Đoạn văn đã bị lược bỏ một số

cho đoạn văn dấu câu nên lời văn khơng gãy

gọn, ý khơng được sáng sủa, Cĩ

thể khơi phục lại những dấu câu

vaị các vị trí thích hợp sau:

Tơi cĩ lấy ví dụ về một dịng

HS lần lượt làm sơng.Dịng sơng v ừa trơi

và trình bày bài chảy,vừa phải tiếp nhận- dọc

tập trên bảng đường đi của mình- những dịng

GV giúp HS thay sơng khác.Dịng ngơn ngữ cũng

thế các từ ngữ lạ m vậy- một mặt nĩ phải giữ bản sắc

dụng cố hữu của dân tộc, nhưng nĩ

khơng được phép gạt bỏ, từ chối

những gì thời đại đem lại.

Bài tập 3(tr34)

- Thay file thành từ Tệp tin

GV hướng dẫn HS - Từ hacker chuyển dịch

chọn và phân tích thành kẻ đột nhập trái phép

câu văn hệ thống máy tính
Bài tập 1(tr 44)

- Câu a : khơng trong sáng

do lẫn lộn giữa trạng ngữ

với chủ ngữ của động từ

- Câu b,c,d: là những câu

trong sáng: thể hiện rõ các

thành phần ngữ pháp và các

quan hệ ý nghĩa trong câu

4- Củng cố - Dặn dị:

- Các phương diện cơ bản về sự trong sáng của tiếng Việt

- Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Nắm kĩ các kiến thức của bài học

- Làm bài tập 2.tr44

- Soạn bài : NĐC, ngơi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

5. Rút kinh nghiệm - Bổ sung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản