GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

Chia sẻ: corolla

- Hs biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Nội dung Text: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

O C

BÀI 7: GI GÌN TRƯ NG L P S CH P
(Ti t 1)

I. M C TIÊU :

- Hs bi t m t s bi u hi n c th c a vi c gi gìn trư ng l p
s ch p. Lí do vì sao c n gi gìn trư ng l p s ch p.

- Bi t làm m t s công vi c c th gi gìn trư ng l p s ch
p.

- Có thái ng tình v i các vi c làm úng gi gìn trư ng
l p s ch p.

II. DÙNG D Y H C :

GV : Phi u h c t p. Tranh, ti u ph m : “B n Hùng th t áng
khen”.

HS : Xem bài trư c

III. CÁC H AT NG D Y H C :

1. n nh : (1 phút ) Hát

2. Ki m tra bài cũ : (4 phút)

-Vì sao c n quan tâm giúp b n?
- Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá.

3. Bài m i :

a/ Gi i thi u bài : “Gi gìn trư ng l p s ch p”

b/ Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C


10 * Ho t ng 1: Phân tích
ph ti u ph m “ B n Hùng th t áng
khen

-Hs s m vai ti u
M c Tiêu : HS bi t ư c
ph m.
m t s vi c làm gi gìn
trư ng l p s ch p. -Th o lu n tr l i câu
h i.
10 -GV nêu ti u ph m.

ph
-GV nêu câu h i v n
dung ti u ph m

-K t lu n : V t rác úng -Nhóm quan sát
nơi qui nh,.. tranh, th o lu n. – i di n
nhóm trình bày theo tranh.
*Ho t ng 2 : Bày t thái
5 .
ph M c tiêu : Hs bày t thái
trư c vi c làm úng.
-Hs làm cá nhân.
-GV phát tranh cho các
nhóm và nêu câu h i.
-Nh n xét k t lu n.

*Ho t ng 3 : Bày t ý
ki n.

M c tiêu : Hs nh n th c
ư c b n ph n c a ngư i hs là
ph i gi gìn trư ng l p s ch
p.

-GV phát phi u bài t p.

-Nh n xét k t lu n : Gi
gìn trư ng l p s ch p,…


4.C ng c : (4 phút)

- Vì sao c n ph i gi gìn trư ng l p s ch p?

-GV nh n xét.
IV. HO T NG N I TI P: (1 phút)

-Nh n xét - Xem l i bài.

-Rút kinh nghi m:

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản