Glixerin

Chia sẻ: ntgioi1204

Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. Hợp chất đa chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức giống nhau. Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Glixerin

Chương III:
Glixerin - Lipit
§1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬
cã nhiÒu nhãm chøc

?Hãy cho biết:
- Hợp chất đơn chức là gì?
- Hợp chất đa chức là gì?
- Hợp chất tạp chức là gì?
Trả lời:
- Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa
một nhóm chức.
- Hợp chất đa chức là hợp chất chứa một
hay nhiều nhóm chức giống nhau.
- Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một
hay nhiều nhóm chức khác nhau.
?Phân loại các hợp chất sau:
CH3−COOH H2N−CH2−COO
H Axit aminoaxetic
Axit axetic
C2H5−OH CH2 CH CH2
Rượu etylic OH OH OH
Glixerin
H2N−(CH2)6−NH2
Hexametylen điamin CH2 CH2
CH2OH−(CHOH)4−CH OH OH
O Glucozơ Etylen glicol
§2. Glixerin

I. Công thức cấu tạo
CTPT: C3H8O3
CTCT: CH2 CH CH2
OH OH OH
HOCH2−CHOH−CH2OH
CT thu gọn:
hoặc: C3H5(OH)3

Kết luận: Glixerin là rượu no đa chức.
II. Tính chất vật lý

Glixerin là chất lỏng:
- sánh
- không màu
- có vị ngọt
- tan nhiều trong nước.
III. Tính chất hóa học

1. Câu n ỏing với vào CTCT của (Glixerin hãy dự đoán
Phả h ứ : Dựa kim loại kiềm giống rượu)
tính chất hóa học?
CH2 ONa
CH2 OH
2 CH OH + 6Na ⎯ ⎯ 2 CH ONa + 3H2↑

to


CH2 ONa
CH2 OH

Viết gọn:
C3H5(OH)3 + 3Na ⎯ ⎯ C3H5(ONa)3 + 3 2 H2↑
→ to
2. Phản ứng với axit (phản ứng este hóa) (giống rượu)
a) Với axit vô cơ
CH2 O NO2
CH2 OH
H 2 SO 4 (®)
CH OH + 3HNO3 CH O NO2 + 3H2O
to
CH2 OH (3HO−NO2) CH2 O NO2
Glixerin trinitrat hay Nitroglixerin
(thuốc nổ)
b) Với axit hữu cơ
CH2 OH CH3COO CH2
H 2 SO 4 (®)
CH OH + 3CH3COOH CH3COO CH +
to
3H2O OH
CH2 CH3COO CH2
Glixerin triaxetat
3. Phản ứng với Hiđroxit đồng (II)

CH2 OH HO−Cu−OH HO CH2 O CH2
CH2 O
Cu
O CH + 2H2O
CH OH HO CH → CH O
+ HH
CH2 OH HO CH2 CH2 OH OH CH2
Đồng (II) grixerat
(d2 màu xanh lam trong suốt)

Phản ứng này dùng để nhận biết:
- Glixerin nói riêng
- Rượu đa chức (có 2 nhóm OH liền kề) nói
chung.
IV. Điều chế
1. Trong công nghiệp
Đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với
dung dịch kiềm
RCOON
RCOO CH2 CH2 OH
R'COO CH + 3NaOH ⎯ ⎯ a 'COONa + CH OH
→R
to


R"COONa CH2 OH
R"COO CH2
2. Cracking dầu mỏ
CH2=CH−CH3 ⎯ ⎯⎯ CH2=CH−CH2Cl

Cl2
500o C
+ Cl + H O
↓2 2


CH2 CH CH2←⎯⎯⎯ CH2Cl−CHOH−CH2Cl
to
+ NaOH
OH OH OH
V. ứng dụng

- Điều chế thuốc nổ glixêrin trinitrat.
- Trong công nghiệp dệt, thuộc da do glixerin
có khả năng giữ nước làm mềm da, vải, ...
- Cho thêm glixerin vào mực in, mực viết, kem
đánh răng, ... sẽ giúp cho các vật phẩm đó
chậm bị khô, cho vào son môi, các loại kem
xoa làm mềm môi, da.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
3, 4, 5 / TR.44 - SGK
The end.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản