GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
382
lượt xem
26
download

GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nhận biết được nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn - Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn .Rèn kỹ năng chứng minh II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-bảng phụ HS : Nắm định lý- chuẩn bị dụng cụ học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

  1. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu : - HS nhận biết được nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn - Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn .Rèn kỹ năng chứng minh II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-bảng phụ HS : Nắm định lý- chuẩn bị dụng cụ học tập III. Hoạt động dạy học : HĐ 1: Kiểm tra bài cũ : C Cho hình vẽ : O 1. Nêu tên các góc có ở hình : AOB là góc ở tâm,ACB góc nội tiếp A B x BAx là góc giữa tiếp tuyến và dây OAx là góc vuông
  2. 2. So sánh các góc và cung bị chắn : AOB = Sđ AB , ACB = ½ Sđ AB , BAx = ½ Sd AB => AOB = 2 ACB = 2 BAx . ACB = BAx HĐ 2: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn: Quan sát hình vẽ cho biết đặc - Định nghĩa : Góc có đỉnh nằm trong điểm của gióc BEC đường tròn ,hai cạnh là 2 dây cung cắt A nhau BEC chắn những cung nào ? - Định lý : Sđ BEC = ½ Sđ(AD + BC) D .Chứng minh :nối BD ta có : BDE , DBE Hãy dùng thước đoBEC O E AD , BC có nhận xét gì là các góc nội tiếp C B về số đo BEC và tổng Sđ BDE = ½ Sđ BC, DBE = ½Sđ AD Mà BEC là góc ngoài của  BED => AD và BC Nêu định lý SGK Chứng minh định lý (tạo ra các SdBC  SdAD BEC = 2 góc nội tiếp chắn cung ADAvà BC) Bài tập vận dụng (82 SGK): GN vẽ sẳn bảng phụ V H . M Ta có AHM ,AEN là những góc có đỉnh ở E bên trong đường tròn
  3. Chứng minh  AEH cân O AHM= SdAM  SdNC ,AEN= SdBM  SdAN 2 2 Xét AEH và AHE C B Mà AM = MB ,AN = NC (g/t) đó là những góc gì? Vậy AHM = AEN =>  HEA cân tại A HĐ 3: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn : Quan sát hình và cho biết đặc - Định nghĩa : Góc có đỉnh nằm ngoài E A đường tròn,các cạnh đều có điểm chung điểm của góc BEC D Đọc nội dung định lý SGK với đường tròn (1 hoặc 2 điểm chung) Nối AC chỉ ra các góc nội B C SdBC - Sd AD - Định lý : BEC = 2 tiếp có ở hình bên ?
  4. Chứng minh : BAC là góc gì của  ACE 1. 2 cạnh của góc là cát tuyến So sánh BAC với các góc nối AC ta có BAC , ACD là trong của  các góc nội tiếp vẽ hình trường hợp 1 cạnh của góc là tiếp tuyến BAC là góc ngoài  ACE tương tự trên .Hãy chứng minh BEC = BAC – ACD = ½ Sđ BC – ½ Sđ AD SdBC - SdAC SdBC - Sd AD Vậy BEC = BEC = 2 2 2. Có 1 cạnh của góc là tiếp tuyến (HS tự C/m) HĐ 4 : Củng cố : C A E Bài 38 SGK : T D O a. Chứng minh AEB = CTB B 0 0 Ta có AEB = ½ Sđ (AB - CD) = ½ (180 – 60 ) = 600 BTC = ½ Sđ (BAC - CDB) = ½ (1800 + 600 – 600
  5. ) = 600 Vậy : AEB = BTC b. Chứng minh CD là phân giác của BCT Ta có DCT = ½ Sđ CD = 600 : 2 = 300 (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây) DCB = ½ Sđ DB = 600 : 2 = 300 (góc nội tiếp) => DCT = DCB => CD là phân giác BCT HĐ 5: Hướng dẫn : - Hệ thống các loại góc đã học ,nắm vững và áp dụng được các định lý về số đo các góc đó - Làm các bài tập giờ sau luyện tập
Đồng bộ tài khoản