GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
16
download

GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1)

  1. O C BÀI 3 : G N GÀNG, NGĂN N P (Ti t 1)
  2. I. M C TIÊU : - Bi t ích l i c a vi c s ng g n gàng, ngăn n p. - Bi t phân bi t g n gàng hay không g n gàng. - Bi t s ng g n gàng, ngăn n p .Yêu m n, ng tình v i nh ng b n s ng g n gàng, ngăn n p. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. Tranh. HS : Xem trư c bài. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Bi t nh n l i và s a l i mang l i l i ích gì ? - Ki m tra VBT -Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “G n gang, ngăn n p” b/ Các ho t ng d y h c :
  3. TL HO T NG D Y HO T NG H C 9 * Ho t ng 1: Ho t c nh ph dùng âu ? M c Tiêu : Giúp hs bi t -Các nhóm th o lu n, ư c l i ích c a s ng g n gàng, ho t c nh cho c l p cùng ngăn n p. xem. -GV nêu k ch b n. 8 -Nh n xét k t lu n : Tính ph b a bãi c a b n Dương khi n nhà c a l n x n,… -Hs quan sát. *Ho t ng 2 : Th o lu n -Làm vi c theo nh n xét n i dung tranh. nhóm. M c tiêu : Hs phân bi t -Các nhóm trình bày. 8 g n gàng hay chưa g n gàng, ph ngăn n p. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao -HS suy nghĩ, bày t nhi m v ý ki n cá nhân. -Nh n xét k t lu n.
  4. * Ho t ng 3 : X lí tình hu ng. M c tiêu : Bi t ngh bày t ý ki n c a mình v i ngư i khác. -GV nêu tình hu ng Y/C hs bày t ý ki n. -K t lu n : Nga nên bày t ý ki n c a mình, yêu c u m i ngư i,… 4.C ng c : (4 phút) -Vì sao c n ph i s ng ngăn n p, g n gàng ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét-Xem l i bài. -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- --------
Đồng bộ tài khoản