GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
11
download

GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (tt) - Học sinh hiểu : thế nào là ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ . - Ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng sạch sẽ . - Học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng , sạch sẽ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (tt)

  1. O C G N GÀNG , S CH S (tt) I. M C TIÊU : 1- H c sinh hi u : th nào là ăn m c g n gàng , s ch s . - Ích l i c a vi c ăn m c g n gàng s ch s . 2- H c sinh bi t gi gìn v sinh cá nhân , u tóc , qu n áo g n gàng , s ch s . II. DÙNG D Y H C : - Bài hát : R a m t như mèo . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng h c t p. 2.Ki m tra bài cũ : - Ti t trư c em h c bài gì ? - Th nào là ăn m c g n gàng s ch s ? - Em ã th c hi n ư c nh ng i u gì qua bài h c ?
  2. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 2 Ho t ng 1 : H c sinh làm bài t p 3 . - H c sinh quan Mt : h c sinh bi t t lao ng ph c sát tranh , th o lu n nhóm v u tóc qu n áo g n gàng s ch s . ( s nêu nh ng vi c nên làm và không nên làm ) - Cho h c sinh quan sát tranh . + Nên làm : soi gương - Giáo viên yêu c u H c sinh ch i u , b l i c áo , t m th o lu n theo theo g i ý : B n nh trong g i hàng ngày , r a tay s ch tranh ang làm gì ? B n ó có g n gàng s . s ch s không ? Em có mu n làm như b n không ? + Không nên làm : ăn kem bôi b n vào áo qu n - i di n các - Giáo viên g i i di n nhóm nhóm lên trình bày trư c lên trình bày . l p. - Giáo viên nh n xét , b sung - H c sinh nh n và k t lu n : xét b sung ý ki n .
  3. * Chúng ta nên noi theo gương nh ng b n nh tranh s 1 ,3,4,5,7,8/9 V BT . - H c sinh hi u Ho t ng 2 : Làm vi c theo ôi b n yêu c u bài t p 4 . Mt : H c sinh giúp nhau s a sang l i - H c sinh quan u tóc , qu n áo g n gàng s ch s : sát nhau và s a cho nhau - Giáo viên yêu c u ôi b n qu n áo , u tóc cho g n quan sát nhau và giúp nhau s a sang l i gàng . u tóc qu n áo . - Giáo viên quan sát , hư ng d n thêm cho h c sinh còn lúng túng . - Nh n xét tuyên dương ôi b n làm t t . - Cho h c sinh hát bài “ R a m t như mèo ” * K t lu n : Các em c n nh c nh nhau s a sang l i u tóc , qu n áo h b n n u th y b n chưa g n gàng , s ch s . - H c sinh c Ho t ng3 : Hát , vui chơi . theo Giáo viên 3 l n . Mt: Hi u thêm v n i dung bài h c qua bài hát “ R a m t như mèo ”. - Giáo viên h i : L p ta có b n
  4. nào gi ng “ mèo ” không? - L p ta ng có b n nào mà r a m t như mèo nhé ! - Giáo viên cho h c sinh c câu ghi nh theo Giáo viên : “ u tóc em ch i g n gàng Ao qu n g n s ch s trông càng thêm yêu “. * Giáo viên K t lu n : ăn m c g n gàng s ch s có l i là làm cho ta thêm xinh p , thơm tho , ư c m i ngư i yêu m n , và gi ư c cơ th tránh nhi u b nh v da . Các em c n ghi nh nh ng i u ã h c th c hi n t t trong su t cu c i. 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ?
  5. - An m c s ch s g n gàng có l i gì ? - D n h c sinh th c hi n t t nh ng i u ã h c . 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -
Đồng bộ tài khoản