Grammar

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
378
lượt xem
271
download

Grammar

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu , thường đứng trước động từ (verb) .Chủ ngữ thường là một danh từ hoặc một ngữ danh từ- một nhóm từ kết thúc bằng danh từ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Grammar

Đồng bộ tài khoản