Grammar Căn Bản: Liên từ (Conjunctions)

Chia sẻ: phuochau13

Grammar Căn Bản (Conjunctions) 1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề. 2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính: a. Đẳng lập (song song)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản