Gui with Matlab

Chia sẻ: Nguyen The Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
224
lượt xem
93
download

Gui with Matlab

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Plotting The Figure Window Data Statistics & Curve Fitting Subplots & Scales for 2-D Plotting x=0:.1:2*pi; x=0:.1:2*pi; y=sin(x); y=sin(x); plot(x,y) plot(x,y) grid on grid on hold on hold on plot(x, exp(-x), 'r:*') plot(x, exp(-x), r:* ) axis([0 2*pi 0 1]) axis([0 2*pi 0 1]) title('2-D Plot') title( 2-D Plot ) xlabel('Time') xlabel( Time ) ylabel('Sin(t) ') ylabel( Sin(t) ) text(pi/3, sin(pi/3), '

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gui with Matlab

Đồng bộ tài khoản