Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

Chia sẻ: thanh_trieu

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản