HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

Chia sẻ: thaobong91

căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người mua ghi

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản