Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? U

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
266
lượt xem
99
download

Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? U

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? Unit 35. Had better. It’s time … A Had better (I’d better/you’d better) I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm: I have to meet Ann in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late. Tôi phải gặp Ann sau 10 phút nữa. Tốt hơn là tôi nên đi ngay, nếu không tôi sẽ bị trễ. “Shall I take an umbrella?” “Yes, you’d better. It might rain.” “Tôi có nên mang theo dù...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? U

Đồng bộ tài khoản