Handbook of Machine Design P5

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
40
lượt xem
5
download

Handbook of Machine Design P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SELECTEDMEASURING-SYSTEM COMPONENTS AND EXAMPLES 3.7.1 Operational Amplifiers Operational amplifiers [3.8] used in measuring systems have the basic configuration shown in Fig. 3.24. The operational amplifier is composed of a high-gain voltage amplifier coupled with both input and feedback impedances.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Handbook of Machine Design P5

Đồng bộ tài khoản