HẠNG CỦA MỘT HỆ HỮU HẠN VÉC TƠ,HẠNG CỦA MA TRẬN4

Chia sẻ: sms222

Cách tìm hạng của ma trận Tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 - Giả sử đã tìm được định thức con D cấp s khác 0. - Xét tất cả các định thức con cấp s+1 chứa D. - Nếu tất cả các định thức này đều bằng 0 thì hạng của ma trận bằng s.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản