HẠNG CỦA MỘT HỆ HỮU HẠN VÉC TƠ,HẠNG CỦA MA TRẬN4

Chia sẻ: sms222

Cách tìm hạng của ma trận Tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 - Giả sử đã tìm được định thức con D cấp s khác 0. - Xét tất cả các định thức con cấp s+1 chứa D. - Nếu tất cả các định thức này đều bằng 0 thì hạng của ma trận bằng s.

Nội dung Text: HẠNG CỦA MỘT HỆ HỮU HẠN VÉC TƠ,HẠNG CỦA MA TRẬN4

HẠNG CỦA MỘT HỆ HỮU HẠN VÉC TƠ,


HẠNG CỦA MA TRẬN
4.3. Cách tìm hạng của ma trận
Tìm định thức con cấp cao nhất khác 0
- Giả sử đã tìm được định thức con D cấp s khác
0.
- Xét tất cả các định thức con cấp s+1 chứa D.
- Nếu tất cả các định thức này đều bằng 0 thì
hạng của ma trận bằng s.
- Nếu có một định thức con cấp s+1 khác 0 thì ta
lại tiếp tục làm như trên cho tới khi tìm được một
định thức con cấp r mà tất cả các định thức con
cấp r+1 đều bằng 0 thì hạng của ma trận bằng r.
Ví dụ: Bài 16. Tìm hạng của ma trận
d.
1 4 3 6
 
 1 0 1 1
D
1 1 0 
2
 
0 2 4
2
 
7 0
14 3 7
1 0 1  1 0 1  0
2 1 1 2 1 1
7 0
146 10
1 0 1  1 0 1
210 21 0
 7 10
  10  0
1 0
1 4 36 1 4 3 6
1 0 11 0 4 4 7

 1 0 0  7  7  12
21
0 2 2 4 0 2 2 4
0 0 1
447
1
0
 2 7 7 12  2 0 0  2  2 0
2
0
112 11 2
Vậy hạng(D)= 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản