Hệ điều hành Linux - Hồ Viết Quang Thạch

Chia sẻ: Trần Mạnh Linh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
80
lượt xem
16
download

Hệ điều hành Linux - Hồ Viết Quang Thạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về công nghệ tông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ điều hành Linux - Hồ Viết Quang Thạch

 1. Hệ điều hành Linux Hồ Viết Quang Thạch
 2. Chương 1: Giới thiệu HĐH Linux I. Vài dòng về lịch sử Linux II. Lịch sử phát triển của Linux III. Những ưu điểm của Linux 1. Khả năng tương thích với các hệ mở 2. Hỗ trợ ứng dụng 3. Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán IV. Các khuyết điểm của Linux 1. Thiếu hỗ trợ kỹ thuật 2. Các vấn đề về phần cứng
 3. Chương 1: Giới thiệu HĐH Linux (tt) I. Kiến trúc của HĐH Linux 1. Hạt nhân (Kernel) 2. Shell 3. Các tiện ích 4. Các chương trình ứng dụng II. Các đặc tính cơ bản của Linux 1. Đa tiến trình 2. Tốc độ cao …
 4. Chương 2: Cài đặt HĐH Linux I. Yêu cầu phần cứng II. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux III. Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux IV. Khởi động chương trình cài đặt 1. Boot từ CD-ROM 2. Boot từ đĩa khởi động Windows 3. Boot từ đĩa mềm khởi động Linux V. Các bước cài đặt HĐH Linux 1. Chọn phương thứ cài đặt 2. Chọn chế độ cài đặt …
 5. Chương 2: Cài đặt HĐH Linux (tt) I. Sử dụng hệ thống 1. Đăng nhập 2. Thoát khỏi user hiện hành 3. Một số lệnh cơ bản 4. Sử dụng trợ giúp man II. Khởi động hệ thống III. Shutdown và Reboot hệ thống IV. Sử dụng Runlevel V. Phục hồi mật khẩu cho user quản trị VI. Tìm hiểu về Boot Loader 1. Lilo 2. Grub
 6. Chương 3: Hệ thống tập tin I. Cấu trúc hệ thống tập tin 1. Các loại tập tin 2. Liên kết tập tin II. Cấu trúc cây thư mục III. Các thao tác trên hệ thống tập tin và đĩa 1. Mount và umount một hệ thống tập tin  Mount hệ thống tập tin có tính tương tác  Mount hệ thống tập tin khi khởi động  Umount một hệ thống tập tin 2. Định dạng file system 3. Quản lý dung lượng đĩa 4. Duy trì hệ thống tập tin với lệnh fsck
 7. Chương 3: Hệ thống tập tin (tt) I. Các thao tác trên tập tin và thư mục 1. Các thao tác trên thư mục  Đường dẫn tương đối và tuyệt đối  Lệnh pwd, cd, ls, mkdir, rmdir 2. Các thao tác trên tập tin  Lệnh cat, more, cp, mv, rm, find, grep, touch,… 3. Các tập tin chuẩn trong Linux  Chuyển hướng (Redirection)  Chuyển hướng nhập 4. Đường ống (Pipe) 5. Lệnh tee
 8. Chương 3: Hệ thống tập tin (tt) I. Lưu trữ tập tin/thư mục 1. Lệnh gzip/gunzip 2. Lệnh tar II. Bảo mật hệ thống tập tin 1. Quyền hạn 2. Các lệnh cơ bản:  Lệnh chmod  Lệnh chown  Lệnh chgrp
 9. Chương 4: Giới thiệu các trình tiện ích I. Trình soạn thảo vi 1. Lệnh gzip/gunzip 2. Lệnh tar II. Trình tiện ích mail III. Tạo đĩa mềm boot IV. Trình tiện ích setup V. Trình tiện ích fdisk VI. Trình tiện ích iptraf VII. Trình tiện ích lynx VIII. Trình tiện ích mc
 10. Chương 5: Quản trị người dùng I. Superuser 1. Lệnh gzip/gunzip 2. Lệnh tar II. Thông tin của user III. Quản lý người dùng I. Tạo tài khoản người dùng II. Thay đổi thông tin của tài khoản người dùng III. Tạm khoá tài khoản người dùng IV. Huỷ tài khoản IV. Quản lý nhóm người dùng
 11. Chương 6: Quản lý tài nguyên đĩa cứng I. Giới thiệu Quota II. Thiết lập Quota 1. Chỉnh sửa tập tin /etc/fstab 2. Thực hiện quotacheck 3. Phân bổ quota III. Kiểm tra và thống kê hạn ngạch IV. Thay đổi Grace Periods
 12. Chương 7: Cấu hình mạng I. Đặt tên máy II. Cấu hình địa chỉ IP cho card mạng III. Lệnh netstat IV. Thay đổi default gateway V. Truy cập từ xa VI. Telnet VII. SSH VIII. DHCP
 13. Chương 8: Cài đặt phần mềm I. Chương trình RPM II. Đặc tính của RPM III. Lệnh rpm 1. Cài đặt 2. Gỡ bỏ 3. Nâng cấp 4. Truy vấn 5. Kiểm tra IV. Cài đặt phần mềm từ tar file
 14. Chương 9: Samba I. Cài đặt Samba II. Khởi động dịch vụ Samba III. Cấu hình Samba Server 1. Đoạn [Global] 2. Đoạn [Home] 3. Cài đặt và chia sẻ máy in dùng SMB 4. Chia sẻ thư mục IV. Sử dụng Samba Swat V. Khởi động Samba Server VI. Sử dụng SMB Client VII. Mount thư mục chia sẻ VIII. Mã hoá mật khẩu
 15. Chương 10: Network File System (NFS) I. Tổng quan về quá trình hoạt động của NFS 1. Một số qui luật chung khi cấu hình NFS 2. Một số khái niệm chính về NFS II. Cài đặt NFS III. Cấu hình NFS I. Cấu hình NFS Server  Khởi động NFS Server  Kiểm tra hoạt động NFS II. Cấu hình NFS Client III. Kích hoạt file /etc/exports IV. Giải quyết sự cố NFS Server
 16. Chương 11: Lập trình Shell I. Giới thiệu về Shell và lập trình Shell II. Mục đích và ý nghĩa của việc lập trình Shell III. Điều khiển Shell từ dòng lệnh IV. Điều khiển tập tin lệnh V. Cú pháp ngôn ngữ Shell
Đồng bộ tài khoản