Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chia sẻ: chenxanh

Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - Hiểu và trình bày được một số hệ quả chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, đó là chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa. - Biết phân tích các hình vẽ có trong bài, xác lập một số mối quan hệ nhân quả.

Nội dung Text: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái ĐấtA. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh cần:

- Hiểu và trình bày được một số hệ quả chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt

Trời, đó là chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và

ngày đêm dài ngắn theo mùa.

- Biết phân tích các hình vẽ có trong bài, xác lập một số mối quan hệ nhân quả.B. Thiết bị dạy học:- Mô hình Trái Đất - Mặt Trăng - Mặt Trời (nếu có).

- Quả Địa Cầu.

- Phóng to các hình vẽ trong SGK.
C. Hoạt động dạy học:

Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.

Khởi động
GV yêu cầu HS dùng Quả Địa Cầu biểu diễn và trình bày về chuyển động

quanh Mặt Trời của Trái Đất. Sau đó GV hỏi: các chuyển động n ày đã đem đến

những hệ quả gì? Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ cùng học bài hôm nay.Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

II. Hệ quả chuyển động xung quanh

Chia lớp thành 6 nhóm. Mặt Trời của Trái Đất.

Bước 1:

* Các nhóm 1, 2: Dựa vào hình 6.1 và 1. Chuyển động biểu kiến hằng năm

6.2 kênh chữ trong SGK, thảo luận theo của Mặt Trời.

gợi ý: - Chuyển động giả của Mặt Trời hằng

- Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh là năm giữa hai chí tuyến.

gì?

- Nơi nào của Trái Đất có Mặt Trời lên

thiên đỉnh mỗi năm 2 lần, nơi nào chỉ 1

lần?

- Thế nào là chuyển động biểu kiến

hằng năm của Mặt Trời?

- Nguyên nhân nào sinh ra sự chuyển

động biểu kiến của Mặt Trời hằng năm?

* Các nhóm 3, 4: Dựa vào hình 6.2, 6.3 2. Hiện tượng mùa.
và kiến thức đã học để thảo luận: - Có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông; mùa

- Vì sao có hiện tượng mùa trên Trái của hai nửa cầu trái ngược nhau.

Đất?

- Xác định trên hình 6.2:

+ Vị trí và khoảng thời gian của các

mùa: xuân, hạ, thu, đông.

+ Vị trí các ngày: xuân phân, hạ chí, thu

phân, đông chí.

- Giải thích vì sao: Mùa xuân ấm áp,

mùa hạ nóng bức, mùa thu mát mẻ, mùa

đông lạnh lẽo.

- Vì sao các mùa của hai nửa cầu trái

ngược nhau?

Gị ý: khi giải thích về mùa cần chú ý

mối quan hệ giữa trục nghiêng không

đổi phương của Trái Đất khi chuyển

động quanh Mặt Trời với độ lớn của

góc chiếu sáng và sự hấp thu nhiệt, toả

nhiệt của bề mặt Trái Đất.

Ví dụ: từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6, do

trục nghiêng nên nửa cầu Bắc ngả về
Mặt Trời, dẫn tới óc nhập xạ (góc hợp

bởi tia sáng Mặt Trời với bề mặt Trái

Đất) lớn, thời gian được chiếu sáng lớn

hơn thời gia trong bóng tối (ngày dài

hơn đêm); điều đó làm cho nửa cầu Bắc

nhận được nhiều nhiệt từ Mặt Trời,

nhưng do mặt đất vừa bị hoá lạnh vào

mùa đông nên lúc này mới ấm lên, đó là

mùa xuân (mùa xuân ấm áp). Từ ngày

22/6 đến ngày 23/9, nửa cầu Bắc vẫn

ngả về Mặt Trời, nên góc nhập xạ vẫn

lớn ngày dài hơn đêm, nửa cầu Bắc

nhận được nhiều nhiệt, lại cộng với

lượng nhiệt đã tích được vào mùa xuân

nên nhiệt độ tăng cao, đó là mùa hạn

nóng bức …

* Các nhóm 5,6 : Dựa vào hình 6.2, 6.3

và kênh chữ, vốn hiểu biết, thảo luận 3. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo

theo gợi ý: mùa.

- Thời gian nào, những mùa nào nửa - Mùa xuân và hạ có ngày dài đêm

cầu Bắc có ngày dài hơn đêm, nửa cầu ngắn, mùa thu và đông có ngày ngắn
Nam có ngày ngắn hơn đêm? Vì sao? đêm dài.

- Thời gian nào, những mùa nào nửa - 21/3 và 23/9: Ngày dài bằng đêm.

cầu Bắc có ngày ngắn hơn đêm, nửa cầu - ở xích đạo: Độ dài ngày đêm bằng

Nam có ngày dài hơn đêm? Vì sao? nhau. Càng xa Xích đạo về hai cực độ

- Nêu kết luận về hiện tượng ngày đêm dài ngày đêm càng chênh lệch.

dài ngắn theo mùa trên Trái Đất. - Từ hai vòng cực về hai cực, có hiện

- Vào những ngày nào khắp nơi trên tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ. Tại

Trái Đất có ngày bằng đêm? hai cực số ngày hoặc đêm dài 24 giờ

- Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác kéo dài suốt 6 tháng.

nhau có thay đổi như thế nào theo vĩ

độ? Vì sao?

Gợi ý cho nhóm 5, 6:

Khi quan sát hình 6.3, chú ý:

- Vị trí của đường phân chia sáng tối so

với hai cực Bắc, Nam.

- So sánh diện tích được chiếu sáng với

diện tích trong bóng tối của một nửa

cầu trong cùng một thời điểm (2/6 hoặc

22/12).

Bước 2:

Các nhóm lần lượt trình bày, GV giúp
HS chuẩn kiến thức.
Đánh giá.

1. Chuyển động tự quay của Trái Đất đã gây nên những hệ quả địa lí nào?

Hãy trình bày những hệ quả đó.

2. Tại sao chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời lại tạo nên các mùa

trong năm?Bài tập về nhà.

1. Làm bài tập 3 SGK trang 32.

2. Giải thích câu ca dao:

“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

------------------------------Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy...................................................................................

.................................................................................................................................
....................................................................................................................................

..............................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản