Hệ sinh thái đồng ruộng

Chia sẻ: nguyentainang1610

Hệ sinh thái đồng ruộng là một trong những hệ sinh thái trong sinh quyển

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ sinh thái đồng ruộng

Trường đại học nông lâm
khoa thủy sản
Lớp DH08NY
Nhóm5
GVHD:Trịnh Trường Giang_Vũ Cẩm Lương
Nhóm 5

• Nguyễn Đăng Khánh
• Võ Đức Huy
• Nguyễn Nguyệt Thu Hương
• Nguyễn Thị Lan Hương
• Tôn Nữ Nguyên Hương
Hệ sinh thái đồng ruộng

• Khái niệm
• Phân bố
• Môi trường sinh vật
• Các nhân tố ảnh hưởng
Khái niệm
• Hệ sinh thái đồng
ruộng là một trong
những hệ sinh thái
trong sinh quyển
• Tác dụng tìm ra quy
luật hay phương
pháp nguyên cứu hệ
sinh thái khác
Các hướng nghiên cứu chính của sinh
thái học đồng ruộng

• Quá trình sản xuất của quần thể cây
trồng trong hệ sinh thái đồng ruộng
• Giải thích tổng hợp hệ sinh thái đồng
ruộng
• Quan hệ lẫn nhau giữa hệ sinh thái
đồng ruộng với các hệ sinh thái xung
quanh nó
Phân bố
• Sự phân bố
đồng ruộng tùy
thuộc vào
nước,nhiệt độ,
địa hình, đất đai
và khí hậu hạn
chế
• Mỗi một loài cây
thích hơp với
từng điều kiện
khác nhau
• Huy hoạch đất thích hợp với cây trồng
nghiên cứu địa lý sinh thái cây trồng là lĩnh
vực quan trọng của sinh thái học đồng
ruộng
• Có nhiều loại hình
canh tác khác nhau
trên dồng ruộng
• Mỗi vùng tùy vào
điều kiện địa lý mà
có cách canh tác
phù hợp.
Khu vực Năng suất lúa hè thu(tấn/ha)
1995 2000 2001 2002 2003


Đồng bằng sông hồng 4,17 5,09 4,89 5,03 4,83
Đông Bắc 2,80 3,62 3,77 3,96 4,03
Tây Bắc 2,17 2,45 2,69 2,76 2,91
Bắc Trung Bộ 2,48 2,87 3,24 3,46 3,65
Duyên hải Nam Trung 2,54 3,05 3,22 3,19 3,45
Bộ
Tây Nguyên 2,14 2,80 3,05 2,84 3,39
Đông Nam Bộ 2,48 2,69 2,98 3,18 3,25
Đồng Bằng sông Cửu 2,89 3,12 3,39 3,41 3,67
Long
Năng suất lúa đông xuân(tấn/ha)


Đồng bằng sông hồng 4,71 5,97 5.79 5,99 6,13
Đông Bắc 2,95 4,56 4,47 4,65 4,87
Tây Bắc 3,50 4,74 4,77 4,94 5,18
Bắc Trung Bộ 3,65 4,91 4,95 5,32 5,44
Duyên hải Nam Trung 3,52 4,36 4,49 5,07 5,13
Bộ
Tây Nguyên 3,85 4,98 4,96 4,28 4,72
Đông Nam Bộ 3,52 3,95 3,94 4,15 4,23
Đồng Bằng sông Cửu 5,16 5,26 5,04 5,07 5,66
Long
Môi trường sinh vật
• Thực vật
• Động vật
Thực vật
Trên đồng ruộng cây
lúa là loài chính.
• nhưng chủ yếu là
cỏ dại
Động vật
• ở ruộng lúa cá là
động vật chủ yếu và
là nguồn lợi kinh tế
rất lớn cho nông
dân.
• Ngoài cá còn có
những sinh vật
trong đất,côn trùng
và sinh vật nguồn
bệnh
• CÁ CHÉP
• Cá mè
• Cá catla
• Cá rôhu
• Cá Mrigan
• Cá rô phi
• Cá rô đồng
• Cá sặc rằn
• Lương đồng
• Cá chình nước ngọt
Rắn
Chuột

ếch
Vịt
• Ngoài ra để tăng thu
nhập và nâng cao
đời sống nông dân
còn kết hợp giữa
trồng lúa và nuôi cá
trong đồng ruộng
Các nhân tố ảnh hưởng

• Độ mặn
• pH
• Khí hậu
Độ mặn
• Đất mặn làm cản trở
sự hấp thụ nước và
dinh dưỡng của cây
trồng; muối sodium là
nguyên nhân gây ra sự
phá hủy cấu trúc của
đất, làm mất cân đối
dưỡng chất, cản trở sự
hấp thụ dinh dưỡng
của cây...
pH
• Độ pH tác động nhiều đến các tính chất vật
lý, hóa học và vi sinh vật của đất đến sự phát
triển và năng suất của cây lúa
• Độ pH thấp có thể kích thích làm cho cây lúa
nhạy cảm hơn với các chất độc và một số
bệnh. ở độ pH cao các ion bicacbonat và natri
có thể làm giảm sản lượng lúa
• Có những loại đất
phèn ,mặn ,chua…
• Cần có những biện
pháp để cải tạo và
nâng cao năng suất
Khí hậu
• Những biến đổi thời tiết và hạn hán, mực
nước biển dâng cao,thay đổi bất thường của
mùa mưa đã ảnh hưởng đến việc sản xuất,
phân phối lương thực.
• vụ mùa trên một mảnh đât song diện tích đất
canh tác có thể thu hẹp do cằn cỗi, độ mặn
trong đất tăng, do sự suy giảm của nước
ngầm và nước biển dâng cao. Mùa màng có
thể thất bát, cá và vật nuôi có thể chết
• Biến đổi khí hậu là
do nồng độ của khí
hiệu ứng nhà kính
tăng lên trong khí
quyển ở mức độ
cao, làm cho Trái đất
ấm lên, nhiệt độ bề
mặt Trái đất nóng
lên tạo ra các biến
đổi đối với các vấn
đề thời tiết hiện
nay.
• Lịch sử phát triển đồng ruộng đã trải
qua một thời gian dài. Làm ruộng vẫn
là khuynh hướng làm cho loài người an
cư, lạc nghiệp, đồng thời cũng thúc
đẩy phát triển nhanh kỹ thuật sản
xuất nông nghiệp và phát triển văn
hoá- kinh tế- xã hội.
Tài liệu tham khảo
• http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/thuysanweb/modules/news/article.php?storyid=228
• http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Salt-water-intrudes-far-in-the-mekong-delta-mainland-ho-chi-minh-city-and-
dalat-city-residents-lack-of-water-02282009130452.html
• http://www.thiennhien.net/news/141/ARTICLE/1625/2007-02-28.html
• http://www.thiennhien.net/news/141/ARTICLE/1625/2007-02-28.html
• http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/4/20/152187/
• http://search.msn.com/results.aspx?srch=105&FORM=IE7RE&q=anh+huong+cua+nuoc+man
• http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/06/3BA03233/
• http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/4/20/152187/
• http://world.mongabay.com/vietnamese/travel/files/p7143p.html
• http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=30517&ChannelID=22
• http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/thoisuchinhtri/tintuc/2008/7/12208.html
• http://mekongriver.org/quandiem/ktkhdp.htm
• http://images.google.com.vn/imgres?
imgurl=http://icadl2007.vista.gov.vn/gsdl/collect/cnnt/index/assoc/HASH012e.dir/image001.jpg&imgrefurl=http://icadl2007.vista.gov.vn/gsd
l/cgi-bin/library.exe%3Fe%3Dd-000-00---0cnnt--00-1-0--0prompt-10---4------0-0l--1-vi-50---20-help---00021-001-0-0utfZz-8-00%26a%3Dd
%26c%3Dcnnt%26cl%3DCL1.2%26d%3DHASH012e5cc7fa0eb480acfbe3f9&usg=__nPf-
CD0qiyYOjajfHWaJRwUs0yw=&h=225&w=300&sz=9&hl=vi&start=2&tbnid=hXqNpqpUOC-bpM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images
%3Fq%3Dca%2Bruong%2Blua%26gbv%3D1%26hl%3Dvi%26um%3D1&um=1
• http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/dodoanhoang/blog/suoi-ca-than-
2.jpg&imgrefurl=http://www.hanoifishing.com/forum/showthread.php%3Ft
%3D12559&usg=__4vJRlM119mpsRzrqqIgKIlry7yU=&h=367&w=550&sz=30&hl=vi&start=5&tbnid=JaJph4RQgAFJdM:&tbnh=89&tbnw=1
33&prev=/images%3Fq%3Dca%2Bruong%2Blua%26gbv%3D1%26hl%3Dvi%26um%3D1&um=1
• http://images.google.com.vn/imgres?
imgurl=http://vaas.org.vn/download/caylua/11/img/tds1.jpg&imgrefurl=http://vaas.org.vn/download/caylua/11/b_tiemdotsan.htm&usg=__75
KvmXgLgZsifH3Lid54fIByKIc=&h=354&w=487&sz=52&hl=vi&start=110&tbnid=UeyZOsUWdV15nM:&tbnh=94&tbnw=129&prev=/images
%3Fq%3Druong%26gbv%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D100

• CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO
DÕI
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản