Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam song ngữ

Chia sẻ: mioangelo1911

Loại 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 01 111 Tiền mặt Cash 1111 Tiền mặt VN Cash on hand VN 1112 Tiền mặt ngoại tệ Cash on hand ( USD ) 1113 Vàng bạc kim quí, đá quí Gold, silver, gemstones 02 112 ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản