HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.091
lượt xem
443
download

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán thuê tài sản, ngoại trừ: a) Hợp đồng thuê để khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu, khí, gỗ, kim loại và các khoán sản khác; b) Hợp đồng sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN

Đồng bộ tài khoản