Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets (lab 5)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
115
lượt xem
50
download

Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets (lab 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các hệ thống Mạng lớn nhiều Tài nguyên và có sự phân cấp trong việc truy cập các loại Tài nguyên, việc phân chia hệ thống mạng Vật lý ra các Network_IDs hoăc Subnets khác nhau sẽ đem lại các lợi thế như : Tránh hiện tượng nghẽn mạch đường truyền do số Hosts trong Network Logic quá nhiều Ngăn chặn các hiện tượng lan truyền toàn mạch (broadcast) do sử dụng hoặc do Virus Dễ dàng thiết lập các bộ lọc (Filter) để định tuyến khi truy cập Tài nguyên ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets (lab 5)

 1. Quản trị mạng Lab5: Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets *** I. Mô hình II. Giới thiệu Với các hệ thống Mạng lớn nhiều Tài nguyên và có sự phân cấp trong việc truy cập các loại Tài nguyên, việc phân chia hệ thống mạng Vật lý ra các Network_IDs hoăc Subnets khác nhau sẽ đem lại các lợi thế như : - Tránh hiện tượng nghẽn mạch đường truyền do số Hosts trong Network Logic quá nhiều - Ngăn chặn các hiện tượng lan truyền toàn mạch (broadcast) do sử dụng hoặc do Virus - Dễ dàng thiết lập các bộ lọc (Filter) để định tuyến khi truy cập Tài nguyên III. Các bước triển khai Mô hình dưới đây phát triển từ hệ thống Domain của Lab-4 nhưng phân chia các Network_IDs như sau : VIP, USER, SERVER. Sử dụng : 01 máy Windows Server 2003 với 04 NICs dùng làm Router 01 máy Windows Server 2003 dùng làm Domain Controller tại Network = SERVER 01 máy Windows Server 2003 hoăc Windows XP : dùng làm máy User VIP Collection By traibingo 1
 2. Quản trị mạng 01 máy Windows Server 2003 hoăc Windows XP : dùng làm máy User USER Thiết lập Routing và các bộ lọc (Filter) sao cho - Tất cà các Networks (VIP, SERVER, USER) đều truy cập Internet được - Network VIP và USER không truy cập lẫn nhau được - Network VIP và USER đều truy cập Network SERVER được IV. Triển khai chi tiết 1. ADSL - đặt IP port LAN: 192.168.1.1/24 - cấu hình ADSL để kết nối ra Internet 2. Router Router (cài W2K3) có 4 interface: - WAN: nối vào ADSL để ra Internet - LAN1: nối vào switch 1 (subnet 1) gồm các máy của VIP - LAN2: nối vào switch 2 (subnet 2) gồm các server DC/DNS, File, Print,... - LAN3: nối vào switch 3 (subnet 3) gồm các máy của nhân viên Đặt địa chỉ IP cho router: Interface WAN IP/SM: 192.168.1.2/24 DG: 192.168.1.1 DNS: trống LAN 1 IP/SM: 192.168.2.1/24 DG: trống DNS: trống LAN 2 IP/SM: 192.168.3.1/24 DG: trống DNS: trống LAN 3 IP/SM: 192.168.4.1/24 DG: trống DNS: trống Bật Rouring and Remote Access B1: Start -> Programs -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access B2: Right click server (local) -> Configure and Enable Routing and Remote Access B3: Next B4: Chọn Custom configuration -> Next Collection By traibingo 2
 3. Quản trị mạng - B5: Chọn NAT and basic firewall và LAN routing -> Next Collection By traibingo 3
 4. Quản trị mạng - B6: Chọn Finish -> Yes Collection By traibingo 4
 5. Quản trị mạng Cấu hình NAT B1: Right click NAT/Basic Firewall -> New Interface Collection By traibingo 5
 6. Quản trị mạng B2: Chọn WAN -> OK Collection By traibingo 6
 7. Quản trị mạng B3: Chọn Public interface connected to the Internet, Enable NAT on this interface và Enable a basic firewall on this interface -> OK B4: Right click NAT/Basic Firewall -> New Interface B5: Chọn LAN 1 -> OK Collection By traibingo 7
 8. Quản trị mạng B6: Chọn Private interface connected to private network -> OK Collection By traibingo 8
 9. Quản trị mạng B7: Tương tự chọn LAN 2 và LAN 3 làm Private interface Tạo IP packet filter cấm VIP (LAN 1) và USER (LAN 3) truy cập lẫn nhau B1: Right click LAN 1 -> Properties Collection By traibingo 9
 10. Quản trị mạng B2: Chọn Outbound Filters Collection By traibingo 10
 11. Quản trị mạng B3: Chọn New Collection By traibingo 11
 12. Quản trị mạng B4: Nhập thông tin như trong hình -> OK B5: Chọn Transmit all packets except those that meet the criteria below -> OK -> OK Collection By traibingo 12
 13. Quản trị mạng 3. Các net còn lại 3.1 Máy SERVER (subnet 2) - Máy SERVER (cài W2K3) làm DC/DNS, File, Print,.. - Địa chỉ IP: IP/SM: 192.168.3.2/24 DG: 192.168.3.1 DNS: 127.0.0.1 - Nâng cấp lên DC (domain name = nhatnghe.local) - Cấu hình DNS: FLZ (nhatnghe.local), các RLZ (192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24) - Tạo user vip1, nv1 (pass = 123) - Tạo folder Data, share, gán permission - Share máy in 3.2 Máy VIP (subnet 1) - Máy VIP (cài WXP hoặc W2K3) là máy của user vip1 - Địa chỉ IP: IP/SM: 192.168.2.2/24 Collection By traibingo 13
 14. Quản trị mạng DG: 192.168.2.1 DNS: 192.168.3.2 - Join domain 3.3 Máy USER (net 3) - Máy USER (cài WXP hoặc W2K3) là máy của user u1 - Địa chỉ IP: IP/SM: 192.168.4.2/24 DG: 192.168.4.1 DNS: 192.168.3.2 - Join domain 3.4 Test a. Máy VIP - truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công - truy cập SERVER: ping 192.168.3.2 thành công - truy cập USER: ping 192.168.4.2 không thành công b. Máy USER - truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công - truy cập SERVER: ping 192.168.3.2 thành công - truy cập VIP: ping 192.168.2.2 không thành công c. Máy SERVER - truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công - truy cập VIP: ping 192.168.2.2 thành công - truy cập USER: ping 192.168.4.2 thành công Châu Tuấn Collection By traibingo 14
Đồng bộ tài khoản