Hệ thống Ngữ Pháp tiếng Trung Quốc

Chia sẻ: xukadethuong

Ta có thể căn cứ vào những điểm sau để phân biệt danh từ,động từ và tính từ. + Có khả năng nhận sự bổ nghĩa của phó từ hay không? (+) Danh từ không thể nhận sự bổ nghĩa của phó từ. (+) Động từ nhận sự bổ nghĩa của phó từ(trừ những động từ chỉ hoạt động tâm lý ),nói chung không nhận sự bổ nghiã của phó từ chỉ trình độ. (+)Tính từ nhận sự bổ nghĩacủa phó từ + Có mang tân ngữ hay không? (+) Danh từ và tính từ không thể mang tân ngữ (+) Nhưng động từ mang tân ngữ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản