Hệ tim mạch (Giải phẫu học)

Chia sẻ: thanhtong3290

Cấu tạo Hệ tim mạch (bao gồm tim và hệ tuần hoàn) là mạng lưới phân phối máu đến khắp các nơi trong cơ thể. Bằng mỗi nhát đập của tim, máu đi đến từng nơi trên cơ thể để thực hiện quá trình trao đổi khí (cung cấp oxy cho tế bào và lấy lại cacbonic) và trao đổi chất (cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào và thu gom chất thải từ tế bào).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ tim mạch (Giải phẫu học)

HỆ TIM MẠCH
TIM

BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:


- TIM LÀ CƠ QUAN CHỦ YẾU CỦA
HỆ TIM MẠCH

VÙNG TRUNG THẤT CÓ TÁC DỤNG
NHƯ CÁI BƠM ĐƯA MÁU ĐẾN CÁC CƠ
QUAN VÀ HÚT MÁU TỪ CÁC CƠ QUAN
TRỞ VỀ TIM ĐỂ THỰC HIỆN QÚA
TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT
-TIM LÀ KHỐI CƠ NẰM TRONG
.
-TIM NẶNG KHỎANG 260- 270 gr. CẤU TẠO
-GỒM CÓ 3 MẶT, 1 ĐỈNH VÀ 1 ĐÁY
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:
1.1.1- MẶT ỨC SƯỜN:
RÃNH GIAN THẤT TRƯỚC
TIỂU NHĨ TRÁI
ĐỈNH TIM
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:
1.1.2- MẶT HOÀNH:


CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ


TĨNH MẠCH PHỔI
(TÂM NHĨ TRÁI)
ĐÁY TIM

TĨNH MẠCH CHỦ
DƯỚI
(TÂM NHĨ PHẢI)
RÃNH GIAN THẤT SAUXOANG TĨNH MẠCH VÀNH
(RÃNH VÀNH)
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:
TĨNH MẠCH CHỦ
1.1.4- ĐÁY TIM :
TRÊN VÀ DƯỚI


TÂM NHĨ PHẢITINH MẠCH PHỔIĐÁY TIMTÂM NHĨ TRÁI
HỆ TIM MẠCH
TIM

TÂM NHĨ
TRÁI


HỆ TIM MẠCH
TÂM NHĨ
PHẢI
TÂM THẤT
TRÁI

TÂM THẤT
PHẢI
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
ĐỘNG MẠCH PHỔI
1.2.1- TÂM NHĨ PHẢI:

MÀO TẬN CÙNG

TĨNH MẠCH
CHỦ TRÊN
LỖ ĐỔ XOANG
TĨNH MẠCH VÀNH
VIỀN HỐ BẦU DỤC
LỖ BẦU DỤC


TĨNH MẠCH
CƠ LƯỢC
CHỦ DƯỚI
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
1.2.2- TÂM NHĨ TRÁI:
VALVE LỖ BẦU DỤC
TM PHỔI
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
1.2.3- TÂM THẤT PHẢI:

VALVE ĐỘNG MẠCH
PHỔI
CƠ NHÚ TRONG

VALVE 3 LÁ
BÈ VÁCH VIỀN
CƠ NHÚ TRƯỚC CƠ NHÚ SAU
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
1.2.4- TÂM THẤT TRÁI:


VALVE 2LÁ
CƠ NHÚ TRƯỚC
CƠ NHÚ SAU
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
1.2.3- TÂM THẤT:
DÂY CHẰNGCƠ NHÚ SAU
CƠ NHÚ TRƯỚC
VÁCH GIAN THẤT
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.2- HÌNH THỂ TRONG:
1.2.5- VALVE TIM:

VALE ĐM CHỦ
VALE ĐM PHỔIVALE 2 LÁ
VALE 3 LÁ
HỆ TIM MẠCH
TIM
VALVE TỔ CHIM VALVE 3 LÁ
VALVE 2 LÁ
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.3- MẠCH MÁU TIM:
1.3.1- ĐỘNG MẠCH VÀNH:
XOANG TM VÀNH
ĐM GIAN THẤT SAU
TM TIM GIỮA
HỆ TIM MẠCH
TIM
1- TIM:
1.3- MẠCH MÁU TIM:
1.3.1- ĐỘNG MẠCH VÀNH:


TIỂU NHĨ TRÁI
TIỂU NHĨ PHẢIĐỘNG MẠCH
VÀNH PHẢI
ĐỘNG MẠCH
GIAN THẤT TRƯỚC
TĨNH MẠCH TIM LỚN
HỆ TIM MẠCH
TIM
HỆ TIM MẠCH
TIM
HỆ TIM MẠCH
2- MẠCH MÁU:
2.2- ĐỘNG MẠCH PHỔI:
HỆ TIM MẠCH
TIM
2- MẠCH MÁU:
2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:
2.1.1- CUNG ĐMC- ĐMC NGỰC: ĐM CẢNH CHUNG T
ĐM CẢNH CHUNG P ĐM DƯỚI ĐÒN T

ĐM DƯỚI ĐÒN P CUNG ĐM CHỦ

THÂN ĐM CÁNH
TAY ĐẦU
ĐM TRUNG THẤT
ĐM GIAN SƯỜNĐM PHẾ QUẢN

ĐM THỰC QUẢN
HỆ TIM MẠCH
TIM
2- MẠCH MÁU:
2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:
2.1.1- CUNG ĐMC:
2.1.1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH:
ĐM CẢNH TRONG
ĐM CẢNH TRONG

ĐM CẢNH NGOÀI
ĐM CẢNH NGOÀI

CUNG CẤP MÁU CHO
NÃO BỘ
CUNG CẤP MÁU CHO VÙNG
ĐẦU MẶT CỔ

ĐM CẢNH CHUNG
HỆ TIM MẠCH
TIM
ĐỘNG MẠCH
CẢNH
TRONG
ĐỘNG MẠCH
MẮT
ĐỘNG MẠCH
ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH
MẠCH MẠC
NÃO TRƯỚC NÃO GIỮA THÔNG SAU
TRƯỚC
ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN
2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:
2.3- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG:
ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC


ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA

ĐỘNG MẠCH
MẠCH MẠC TRƯỚC

ĐỘNG MẠCH THÔNG SAU
HỆ TIM MẠCH
TIM
ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN

ÑM TAI SAU
ÑM TAI SAU

ÑM CHAÅM
ÑM CHAÅM


ÑM HAÀU
ÑM HAÀU
LEÂN
LEÂN

ÑM LÖÔÕI
ÑM LÖÔÕI


ÑM GIAÙP
ÑM ÑM GIAÙP
ÑM
TREÂN
MAËT TREÂN
MAËT


PHÂN NHÁNH
ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
HỆ TIM MẠCH
TIM
HỆ TIM MẠCH
TIM
2- MẠCH MÁU:
2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:
2.1.1- CUNG ĐMC:
2.1.1.2- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN:
ĐM ĐỐT SỐNGĐM CẢNH
CUNG CẤP MÁU
CUNG CẤP MÁU CHUNG (P)
CHO CHI TRÊN
CHO CHI TRÊN

ĐM DƯỚI ĐÒN (P)

ĐM NÁCH
ĐM NÁCH
ĐM THÂN CÁNH
TAY ĐẦU
HỆ TIM MẠCH
TIM
BỜ DƯỚICƠ
NGỰC LỚN
ĐỘNG MẠCH NÁCHCÁCH NẾP
KHUỶU 3cm
ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY
NẾP GẤP
CỔ TAY
ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY
ĐỘNG MẠCH BÀN TAY
HỆ TIM MẠCH
TIM
TM NỀN
TM ĐẦUTM GIỮA ĐẦU TM GIỮA NỀN
TM GIỮA CẲNG TAYTM ĐẦU


TM NỀNM TĨNH MẠCH
M TĨNH MẠCH
HỆ TIM MẠCH
TIM
2- MẠCH MÁU:
2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:
2.1.2- ĐMC BỤNG:


ĐM HOÀNH DƯỚI
ĐM THÂN TẠNG


ĐM MẠC TREO
ĐM THẬN
TRÀNG TRÊN

ĐM MẠC TREO L4
TRÀNG DƯỚI
ĐM SINH DỤC
ĐM THẮT LƯNG
ĐM CÙNG GIỮA
ĐM CHẬU CHUNG

ĐM CHẬU TRONG


ĐM CHẬU NGOÀI
HỆ TIM MẠCH
TIM
DÂY CHẰNG BẸN
ĐỘNG MẠCH ĐÙI
ĐỈNH TRÁM KHOEO


ĐỘNG MẠCH KHOEO


CÁCH NẾP KHOEO 3 cm

ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN
HỆ TIM MẠCH
TIM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản