Hiệu ứng màu sắc cho Photoshop part 17

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
5
download

Hiệu ứng màu sắc cho Photoshop part 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: + Mở tấm hình ra trong PTS, Ctrl+J để Duplicate thành Layer 1. + Tạo một lớp Curves. Chỉnh thông số như sau: * RGB : Output 129 Input: 121

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng màu sắc cho Photoshop part 17

  1. Stock: - Bước 1: + Mở tấm hình ra trong PTS, Ctrl+J để Duplicate thành Layer 1. + Tạo một lớp Curves. Chỉnh thông số như sau: * RGB : Output 129 Input: 121
  2. - Bước 2: + Tạo một lớp Adjustment Hue/Saturation, với các thông số như sau: Yellow: 0 -100 0 Greens: 0 -100 0 Cyans: 0 -100 0 Blues: 0 -50 0 - Bước 3: + Tạo Layer mới là Layer 2. Ctrl+Shift+Ale+E để tổng hợp tất cả các layer. Ta được hình như sau
  3. - Bước 4: + Tạo thêm một lớp Selective Color và chình các thông số như hình. Dùng Brush màu đen, Opacity= 100% xóa hết màu lem trên mod.
  4. - Bước 5: + Thêm một lớp Adjustment Selective Color nữa và cũng xóa màu trên mod giống bước trên: - Buớc 6: + Tạo Layer mới là Layer 3. Ctrl+Shift+Ale+E để tổng hợp tất cả các layer. - Bước 7: + Tạo một lớp Adjustment Hue/saturation. Nhấp chọn Colorize. Kéo chọn Hue : 200 ; Saturation : 25. Chọn Blend Mode của lớp này là Soft Light và giảm Opacity xuống
  5. khoảng 50%. - Bước 8: + Tạo Layer mới là Layer 4. Ctrl+Shift+Ale+E để tổng hợp tất cả các layer. + Vào Filter --> Blur --> Radial Blur. Nhấp chọn Zoom, Good vào Amount = 15. + Giảm Opacity xuống khoảng 75%, Fill khoảng 40% - Bước 9: + Thêm Text . Đến đây thì đã hoàn thành Tp
  6. (Cindy - psviet.com )
Đồng bộ tài khoản