Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
256
lượt xem
61
download

Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm bài tập cho nhớ nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

  1. Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ - Present Perfect vs Past Simple Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm bài tập cho nhớ nhé. Thì Hiện tại Hoàn thành: Thường được dùng với những từ như : just, yet và already. • Nói về những trải nghiệm trong cuộc sống • Nói về những điều xảy ra tại thời điểm không xác định trong quá khứ. • • Thì Quá khứ thường: Nói về thời điểm cụ thể trong quá khứ. • Thường đi với những từ như: yesterday, last year, ago. • Thường là những hành động đã hoàn thành và đã kết thúc. • Các bạn hãy làm bài tập dưới đây nhé:
  2. 1. I ___ to the shops at 8.30 this morning. have been went 2. Where ___ last weekend? did you go have you been 3. I still ___ my essay. haven't finished didn't finish 4 .___ to South America? Did you ever go Have you ever been 5. I ___ my Grandad last week, he seemed very well. saw
  3. have seen 6. I ___ my entire life. have danced danced 7. ___ The Killers when they were on tour last year? Have you seen Did you see 8. ___ lunch yet? I'm starving. Did you eat Have you eaten 9. My brother made me watch the worst film yesterday. I ___ so terrified in my life! was never have never been 10. Do you remember when we were little and you cried because I ___ your toy?
  4. have broken broke
Đồng bộ tài khoản