Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

Chia sẻ: tocxuxu

Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm bài tập cho nhớ nhé.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản