Hiện tượng lóe sáng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
86
lượt xem
23
download

Hiện tượng lóe sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là hiện tượng ánh sáng phản xạ trong lòng ống kính gây ra các hiệu ứng thừa trên ảnh. Lóe sáng sẽ làm giảm độ tương phản và gây mất chi tiết trên ảnh. Lóe sáng hay chóe sáng (lens flare) là hiện tượng ánh sáng phản xạ trong lòng ống kính gây ra các hiệu ứng thừa trên ảnh, chẳng hạn những mảng tím đỏ hình vòng cung hay đa giác bao quanh nguồn phát sáng. Hiện tượng này xảy ra khi những tia sáng mạnh như ánh đèn hay ánh mặt trời chiếu xiên vào lòng ống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện tượng lóe sáng

  1. Hi n tư ng lóe sáng • ây là hi n tư ng ánh sáng ph n x trong lòng ng kính gây ra các hi u ng th a trên nh. Lóe sáng s làm gi m tương ph n và gây m t chi ti t trên nh. • Lóe sáng hay chóe sáng (lens flare) là hi n tư ng ánh sáng ph n x trong lòng ng kính gây ra các hi u ng th a trên nh, ch ng h n nh ng m ng tím hình vòng cung hay a giác bao quanh ngu n phát sáng. Hi n tư ng này x y ra khi nh ng tia sáng m nh như ánh èn hay ánh m t tr i chi u xiên vào lòng ng kính. Lóe sáng có th làm gi m tương ph n và gây m t chi ti t trên nh. Trong m t s trư ng h p, lóe sáng l i giúp tăng tính ngh thu t nh vào nh ng ư ng tròn m o nhi u màu s c kéo d c ư ng truy n tia sáng. • i v i nh ng ngư i ưa du l ch ho c nh ng nhi p nh gia hay làm vi c ngoài tr i, lóe sáng gây nhi u phi n toái do hi u ng này r t khó lo i b b ng ph n m m ch nh s a nh. Hi u rõ cơ ch hình thành và cách lo i b lóe sáng không c n thi t s giúp b n có ư c nh ng b c nh ưng ý.
  2. • Cơ ch hình thành Nh ng m ng ánh sáng gi ư c t o ra do hi n tư ng lens flare. nh: Wikipedia. Trong hình phóng to, khu v c này có d ng l c giác nhi u màu s c i kèm v i nh ng tia sáng dài gây r i hình và gi m áng k tương ph n. Hình d ng c a lóe sáng ph thu c vào cách s p x p các lá thép kh u , ch ng h n ng kính có 8 lá kh u s gây ra flare bát giác hay flare trên ng kính CCTV có d ng tròn hoàn h o. Kích c c a lóe sáng ph thu c nhi u vào c u t o ng kính và hư ng chi u sáng, ôi khi chúng có th l n t i m c làm h ng hoàn toàn b c nh.
  3. Nh ng ng kính dù là ơn gi n nh t cũng ch a vài thành ph n th u kính. Lens flare ư c t o thành khi ánh sáng không khúc x hoàn toàn qua các thành ph n này t i th ng chip c m quang mà ph n x ngư c tr l i nhi u l n trong lòng ng kính sau ó m i t i b ph n nh n sáng c a máy nh. Th u kính ngày nay h u h t ư c ph l p v t li u ch ng ph n x nh m h n ch t i a lóe sáng và h p th ư c nhi u ánh sáng hơn. Tuy nhiên, không m t ng kính nào có kh năng tri t tiêu hoàn toàn hi n tư ng này. Các ng kính càng ph c t p thì flare càng nghiêm tr ng. i u này cũng gi i thích vì sao ng zoom ( a tiêu c ) l i gây nhi u phi n toái hơn ng fix (m t tiêu c ) khi ch p ngoài tr i n ng. Ánh sáng nh cũng gây lóe sáng, tuy nhiên, r t khó nh n ra khi quan sát trên màn hình LCD máy nh. Hi u ng áng k nh t mà nó gây ra là làm gi m s s c nét và khi n nh không ư c trong. Nh ng ngu n ánh sáng m nh như m t tr i, èn cao áp hay th m chí c m t trăng có th gây ra lóe sáng m nh t i m c có th nh n ra. Ngay c khi nh ng ngu n sáng này không xu t hi n trong nh thì các tia sáng ch ch m nh vào mép th u kính ngoài cùng cũng s gây ra flare.
  4. S d ng loa che ng kính Loa che d ng cánh hoa và d ng tròn. nh: Nikon USA.
  5. Loa che n ng (lens hood) là b ph n l p ngoài cùng ng kính có tác d ng c n b t ánh sáng th a không thu c trư ng nhìn t o b i ng kính. Tuy nhiên, m t loa che dù ư c thi t k t t n m y cũng không th kh hoàn toàn hi n tư ng lóe sáng. Nh ng máy nh SLR tiêu chu n thư ng gây nhi u lens flare hơn các máy crop vì kích c c m quang l n d n n vi c trư ng nhìn ph i m r ng, kéo theo nhi u tia sáng th a i vào ng kính hơn. Ngoài ra, loa che cho ng zoom ch ư c thi t k kh lóe sáng khi t tiêu c ng n nh t (góc r ng nh t). Các loa d ng bông hoa (x cánh sen) có tác d ng b o v t t hơn so v i d ng tròn. i u này có th lý gi i do kích thư c các chi u c a chip c m quang khác nhau (thư ng theo t l 3/2) nên trư ng nhìn theo các chi u này cũng khác nhau. Khi l p vào ng kính, các loa d ng bông hoa, do dài các "cánh" khác nhau, nên kh ư c lens flare theo các chi u tương i như nhau. Các loa d ng tròn ch kh lens flare t t nh t theo b r ng trư ng nhìn. Ngoài ra, nhi u ngư i cũng ưa dùng loa d ng bông hoa vì trông chuyên nghi p m c dù giá c cũng t hơn a s loa d ng tròn. Vi c ch n loa che thư ng tương i ph c t p vì h u h t ngư i dùng không có kh năng tính toán kh năng lo i b ánh sáng th a v i các ng kính. N u l p m t loa che b t kỳ lên mà không xét n các thông s có th làm en 4 góc nh do che m t quá nhi u ánh sáng ho c ch ng có tác d ng gi m lóe sáng gì h t. Do ó, b n nên mua theo hư ng d n c a nhà s n xu t ho c t t nh t là dùng loa bán kèm ng kính (n u có). Lưu ý, loa che cho ng zoom dù t cũng ch có tác d ng t t i v i m t tiêu c nh t nh mà không th bao quát toàn b d i tiêu c c a ng. Nói chung, không có bi n pháp nào giúp gi m lens flare hoàn toàn. Ch n ng kính phù h p
  6. Hi n tư ng lóe sáng r t ít khi x y ra trên các ng kính m t cá. nh: Davidfenwick. ng m t tiêu c thư ng ít b lóe sáng hơn các ng a tiêu c do có ít thành ph n th u kính hơn. B n có th lo i b flare trên các ng zoom b ng cách chuy n sang m t tiêu c khác trong quá trình ch p. Các ng trư ng r ng là i tư ng b nh hư ng nhi u nh t do thư ng ư c s d ng ch p phong c nh v i nhi u ngu n ánh sáng m nh và ph c t p. R t may, các nhà s n xu t ã tính n trư ng h p này trong quá trình nghiên c u nên ã thi t k các ng góc r ng v i kh năng kh flare tương i n. Các ng m t cá (fish eye) cho ra r t ít các m ng lóe sáng ho c n u có, hi u ng này trông cũng r t b t m t! ng kính hi n nay a ph n u ư c ph l p ch ng ph n x , nên b n cũng không ph i lo l ng nhi u n u ch p trong bóng râm. Nh ng ng
  7. kính i cũ do Leica và Hasselblad s n xu t thư ng gây lóe sáng nghiêm tr ng c trong ánh sáng y u do không có l p ph b m t. Tái b c c hình nh B c c l i hình nh b ng cách t tán lá vào trư c ngu n sáng m nh có th giúp lo i b lóe sáng. nh: Cambrigdeincolour. Cách t t nh t lo i b lóe sáng mà không làm m t nhi u th i gian là tái b c c hình nh. B n s không bao gi thu ư c m t b c nh hoàn
  8. h o n u c chăm chú t m t tr i vào khung hình v i m t m lens flare x u xí. Hãy c g ng di chuy n thay i hư ng ngu n sáng trong nh. Luôn luôn ki m tra hi u ng ánh sáng gây ra b ng ch c năng Live view ho c qua ng ng m c a máy k t h p v i phím xem trư c sâu trư ng nh. B n cũng có th s d ng các y u t có s n trong c nh kh lóe sáng m t cách tương i hi u qu . Ch ng h n, nên t m t thân cây, m t tán lá, m t tòa nhà... vào gi a ngu n sáng m nh và ng kính. M t vài chú ý Lóe sáng có tác d ng tích c c trong m t vài trư ng h p c bi t. nh: Webshots.
  9. Kính l c là nguyên nhân gây ra nh ng m ng lóe sáng r t x u trong a s trư ng h p. Do ó, b n nên ch n kính có ph l p ch ng ph n x lo i b lens flare khi c n ch p nhi u ngoài tr i. Có th s d ng chính bàn tay c a mình làm loa che t m th i cho ng kính trong trư ng h p b t c dĩ nh t. N u lóe sáng là i u không th tránh ư c, hãy c g ng làm vi c v i nó. Có th ph i ch p nhi u ki u ch n ra b c có tương ph n và s c nét t t nh t. Th m chí n u ch n úng v trí và th i i m, lóe sáng s em l i tác d ng ngh thu t r t t t cho tác ph m c a b n.
Đồng bộ tài khoản