Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông DươngHiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm

Chia sẻ: abcdef_37

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm 1954, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của ngườ iPháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độthực dân Pháp tại Đông Dương. Tháng 1 - 1954, ngoại trưởng 4 nước Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đã họp tại Bec-lin và quyết định sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) để giải quyết hai vấn đề: chiến tranh tại Triều Tiên và lập lại...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản