HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI XÃ VĨNH THẮNG, HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

Chia sẻ: sunshine_6

Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất phèn trên 1,5 triệu ha phân bố chủ yếu ở 3 vùng là Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau. Việc canh tác trên đất phèn đã gây nhiều khó khăn cho người dân và mang lại hiệu quả chưa cao. Từ những vấn đề đó dẫn đến tình trạng người dân chuyển đổi các mô hình canh tác chưa hợp lý và việc chuyển đổi thường mang tính tự phát theo phong trào hoặc thị trường. Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên giang là...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản