Hiệu ứng “Chữ chạy” trong PPT

Chia sẻ: meo_den_de_thuong

Nhấn Ctrl, đồng thời đẩy lùi nút giữa chuột để thu nhỏ khung nhìn. Sau ấ ồ ờ ẩ ữ ộ ể ỏ đó, click chuột lên nút tròn nhỏ (màu trắng) ở đầu mũi tên, nhấp giữ Shift và kéo dài ra. Nhấn F5 để xem thử, nếu chưa được thì kéo đường kẻ hiệu ứng dài thêm hay thu nhấn … nói chung là điều chỉnh cho phù hợp.

Nội dung Text: Hiệu ứng “Chữ chạy” trong PPT

 

  1. Hiệu ứng “Chữ chạy” trong PPT Đầu tiên, bạn tạo một textbox và gõ nội dung cần … chạy vào và di chuy ển ra ngoài màn hình PPT như hình minh họa. Vào Slide Show --> Custom Animation …. Trong cửa s ổ Custom Animation, ch ọn Add Effect (chức năng này chỉ có thể dùng được khi bạn đã chọn đối tượng) --> Motion Paths --> Left…
  2. Nhấn Ctrl, đồng thời đẩy lùi nút giữa chuột để thu nhỏ khung nhìn. Sau đó, click chu ột lên nút tròn nhỏ (màu trắng) ở đầu mũi tên, nhấp giữ Shift và kéo dài ra. Nhấn F5 để xem thử, nếu chưa được thì kéo đường kẻ hiệu ứng dài thêm hay thu nhấn … nói chung là đi ều ch ỉnh cho phù h ợp. Đến đây, chúng ta thấy rằng dòng chữ chạy hơi bị … nhanh đến mức không đ ọc đ ược gì c ả. Thì để điều chỉnh tốc độ này ta làm như sau: Click chuột phải lên hi ệu ứng đang dùng --> ch ọn Timing …
  3. Trong mục Timing của hiệu ứng hiện tại, bạn nhập 15 vào ô Speed. 15 đ ược hi ểu là t ổng th ời gian để thực hiện hiệu ứng là 15 giây. Bạn có thể cho nhi ều h ơn, tùy theo đ ộ dài c ủa dòng ch ữ mà bạn muốn chạy ngang màn hình. Và nếu như, bạn muốn dòng ch ữ này ch ạy hoài … h ổng chịu đứng lại thì hãy chọn Unitl End of Slide trong m ục Repeat. Tất nhiên, bạn có thể chọn kiểu chạy khác hay hướng khác … Đó là vi ệc của bạn, mình không can thiệp vào, chấp nhận hông ? Dzô! Chữ chạy thôi – cần chi phải ngại ….
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản