Hiệu Ứng Văn Bản Nở Hoa

Chia sẻ: kimku9

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng văn bản nở hoa bằng cách sử dụng Layer Style và Brush. Kết Quả: Nguồn sử dụng: - Adobe Photoshop CS5. - Brush hình lá. Bước 1: - Thiết lập màu Foreground là #e8e8e8 và Background là #8e8e8e.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hiệu Ứng Văn Bản Nở Hoa

Hiệu Ứng Văn Bản Nở Hoa
Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng văn bản nở hoa bằng
cách sử dụng Layer Style và Brush.
Kết Quả:
Nguồn sử dụng:

- Adobe Photoshop CS5.
- Brush hình lá.

Bước 1:
- Thiết lập màu Foreground là #e8e8e8 và Background là #8e8e8e. Tạo
một Gradient bắt đầu từ chính giữa đến một trong những góc tài liệu.
- Tạo đoạn văn bản bằng màu #e085a5.
Bước 2:

Click đúp vào Layer văn bản để áp dụng Layer Style như sau:

- Drop Shadow: Thay đổi màu sắc #e085a5, các Distance là 0, và Size là
20 px.
- Inner Glow: Thay đổi Blend Mode là Overlay, dùng màu #f2d4de, và Size
là 10px.
- Bevel and Emboss: Thay đổi Depth là 735, Size là 7, và đổi màu
Shadow là #e085a5.
Bạn sẽ được hình như thế này.
Bước 3:

Mở bảng Brush (Window -> Brush), và sửa đổi các thiết lập như sau:

- Thay đổi các gian tới 100%.
- Chọn Shape Dynamics, thay đổi kích thước Jitter đến 100% và Angle
Jitter đến100% là tốt.
- Chọn Scattering, chọn Both Axes tăng lên 1000%. Count thiết lập
là 1, nhưng bạn có thể làm tăng giá trị nếu bạn muốn phân tán nhi ều hơn.
- Cuối cùng trong Color Dynamics, Thay đổi Foreground / Background
Jitterlà 100%.
Bước 4:

- Tạo một Layer mới dưới layer văn bản và đặt tên là "leaves".
- Click chuột phải vào Layer text và chọn Create Work Path. Chọn layer
“leaves”
- Đặt màu nền trước là # ffe3f2 và màu nền để # e90052. Sau đó, click phải
vào đường dẫn và chọn Stroke Path.
- Chọn Brush từ menu thả xuống Tool, và kiểm tra hộp áp Mô phỏng.
Bước 5:

- Thay đổi Blend Mode cho Layer "leaves" là Overlay.
- Nhân đôi layer " leaves".
- Chọn bản sao Layer "leaves”, vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur, thiết
lập Radius là 2,5.
- Bạn có thể tăng hoặc giảm giá trị Radius cho hiệu ứng theo ý bạn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản