Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Hình ảnh giải phẫu: Giải phẩu chi trên

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 64 trang

0
1.187
lượt xem
339
download

giải phẫu là một ngành của sinh học và y học nghiên cứu về hình thái và cấu trúc của cơ thể sống. Đôi khi còn được gọi là cơ thể học,Giải phẫu học mang tính khu vực hoặc mang tính chất hệ thống. Giải phẫu học có quan hệ mật thiết với y học và các ngành sinh học khác., Giải phẫu học có thể được phân chia thành ngành Giải phẫu người,Giải phẫu động vật, Giải phẫu thực vật. Tài liệi dưới đây cung cáp một số hình ảnh chi tiết về giải phẫu chi trên của người...

Lưu

Hình ảnh giải phẫu: Giải phẩu chi trên
Nội dung Text

  1. Hình ảnh giải phẫu: Giải phẩu chi trên
  2. x The sender has created this slideshow using Adobe Photoshop Album, the fast and easy way to organize and share your lifetime of photos. Download Photoshop Album 2.0 Starter Edition for free to create your own photo slideshows and do more with your digital photos! Download Now Play
Đồng bộ tài khoản