Hình ảnh và cấu tao của IC 555

Chia sẻ: doanhuan87

    Hình ảnh và cấu tao của IC 555: Cấu tạo của IC555 gồm có 2 O-A khuếch đại thật toán và một IC nhớ RS-FF,mạch OUTPUT khuếch đại lối ra tăng dòng cho tải, và một transistor loại pnp. Nguyên lý

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản