HÌNH CẦU DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU (tt)

Chia sẻ: cybershot111

Củng cố các khái niệm của hình cầu , công thức tính diện tích mặt cầu - Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu , nắm công thức và áp dụng được liên hệ được với thực tế II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy . dụng cụ dạy học HS : Làm bài tập , xem trước.

Nội dung Text: HÌNH CẦU DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU (tt)

HÌNH CẦU

DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ

TÍCH HÌNH C ẦU(tt)I. Mục tiêu :

- Củng cố các khái niệm của hình cầu , công thức tính diện tích mặt

cầu

- Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu , nắm công

thức và áp dụng được liên hệ được với thực tế

II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy . dụng cụ dạy học

HS : Làm bài tập , xem trước

III. Hoạt động dạy học :HĐ 1: Kiểm tra bài cũ :

1. Khi cắt hình cầu bởi 1 mặt phẳng ta được mặt cắt là hình gì ? Thế

nào là đường tròn lớn của hình cầu ?

2. Trong các hình sau đây , hình nào có diện tích lớn nhất :
SA = 22  (cm2)
A . Hình tròn có bán kính 2 cm

SB = 3,52 (cm2)
B. Hình vuông có độ dài cạnh 3,5 cm

SC = 3 . 4 : 2 = 6 (cm2)
C. Tam giác có các cạnh : 3 cm , 4 cm , 5 cm

SD = ½ .4.  .42 (cm2)
D. Nữa mặt cầu bán kính 4 cm

Nữa mặt cầu có bán kính 4 cm có diện tích lớn nhất : Chọn D

HĐ 2: Thể tích hình cầu :

Dụng cụ : 1 hình cầu có bán kính R , 1 cốc

Giới thiệu dụng cụ để đo thể tích hình thủy tinh có bán kính đáy là R ,chiều cao là

cầu 2R

- Đặt hình cầu nằm khít trong hình trụ có

đầy nước , nhấc hình cầu ra khỏi cốc

- Độ cao của cột nước còn lại trong bình

Em có nhận xét gì về độ cao của cột bằng 1/3 chiều cao của bình

nước còn lại trong bình so với độ cao - Vậy thể tích của hình cầu bằng 2/3 thể

của bình ? tích hình trụ

4
V Tr = 2/3 . 2  R3 = R 3
3
Viết công thức tính thể tích hình cầu ?
Áp dụng : Tính thể tích hình cầu có bán
Áp dụng vào bài tập bên
kính 3 cm .

Ta có theo công thức
4343 3
V= R =  3 = 12  (cm )
3 3

Hình cầu : d = 22cm = 2,2 dm

2
Nước chiếm Vcầu . Tính số lít nước ?
3

Thể tích hình cầu là :
Làm ví dụ SGK ?

d = 2,2 dm => R = 1,1dm
Nêu tóm tắt bài toán ?

43 4
Nêu cách tính ? 3
R =  1,13  5,57 (dm )
Vcầu =
3 3

Lượng nước ít nhất cần phải có là :

2 3
.5,57  3,71 (dm ) = 3,71(lít)
3

HĐ 3: Củng cố :

1
cm2 ; Xác định bán kính R
Bài tập 30 SGK : V = 113
7

A. 2 cm ; B . 3 cm ; C . 6 cm ; D . 5 cm ; E . Một kết quả khác

3.792
3V
43 7  3 27  3 . Vậy B đúng
Ta có V = R => R = 3
3
4.22
4
3
7

Bài 33 SGK :Loại Bóng Ten nit Bóng bàn Bi a

bóng gôn
Đường 42,7 mm 6,5 cm 40 mm 61 mm

kính

39,49 cm3 118,97
V 40,74 143,72

cm3 cm3 cm3Bài 31 SBT : Hai bình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x cm và 2x (cm) , tỉ

số thể tích 2 hình cầu này là : ; D . Một
A . 1: 2 ; B . 1: 4 ; C. 1:8

kết quả khác

4 3 3
Ta có thể tích hình cầu A là :  x (cm )
3

4 4
3 3 3
Thể tích hình cầu B là :  (2x) =  . 8 x (cm )
3 3

43
x
1
3
Tỉ số thể tích 2 hình cầu A và B là : Chọn C

4 8
 8x 3
3

HĐ 4 : Hướng dẫn :

Xem lại các bài tập đã giải , nắm các công thức

Làm bài tập giờ sau luyện
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản