HÌNH CẦU DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU (tt)

Chia sẻ: cybershot111

Củng cố các khái niệm của hình cầu , công thức tính diện tích mặt cầu - Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu , nắm công thức và áp dụng được liên hệ được với thực tế II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy . dụng cụ dạy học HS : Làm bài tập , xem trước.

Nội dung Text: HÌNH CẦU DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU (tt)

 

  1. HÌNH CẦU DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH C ẦU(tt) I. Mục tiêu : - Củng cố các khái niệm của hình cầu , công thức tính diện tích mặt cầu - Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu , nắm công thức và áp dụng được liên hệ được với thực tế II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy . dụng cụ dạy học HS : Làm bài tập , xem trước III. Hoạt động dạy học : HĐ 1: Kiểm tra bài cũ : 1. Khi cắt hình cầu bởi 1 mặt phẳng ta được mặt cắt là hình gì ? Thế nào là đường tròn lớn của hình cầu ? 2. Trong các hình sau đây , hình nào có diện tích lớn nhất :
  2. SA = 22  (cm2) A . Hình tròn có bán kính 2 cm SB = 3,52 (cm2) B. Hình vuông có độ dài cạnh 3,5 cm SC = 3 . 4 : 2 = 6 (cm2) C. Tam giác có các cạnh : 3 cm , 4 cm , 5 cm SD = ½ .4.  .42 (cm2) D. Nữa mặt cầu bán kính 4 cm Nữa mặt cầu có bán kính 4 cm có diện tích lớn nhất : Chọn D HĐ 2: Thể tích hình cầu : Dụng cụ : 1 hình cầu có bán kính R , 1 cốc Giới thiệu dụng cụ để đo thể tích hình thủy tinh có bán kính đáy là R ,chiều cao là cầu 2R - Đặt hình cầu nằm khít trong hình trụ có đầy nước , nhấc hình cầu ra khỏi cốc - Độ cao của cột nước còn lại trong bình Em có nhận xét gì về độ cao của cột bằng 1/3 chiều cao của bình nước còn lại trong bình so với độ cao - Vậy thể tích của hình cầu bằng 2/3 thể của bình ? tích hình trụ 4 V Tr = 2/3 . 2  R3 = R 3 3 Viết công thức tính thể tích hình cầu ? Áp dụng : Tính thể tích hình cầu có bán Áp dụng vào bài tập bên kính 3 cm . Ta có theo công thức
  3. 4343 3 V= R =  3 = 12  (cm ) 3 3 Hình cầu : d = 22cm = 2,2 dm 2 Nước chiếm Vcầu . Tính số lít nước ? 3 Thể tích hình cầu là : Làm ví dụ SGK ? d = 2,2 dm => R = 1,1dm Nêu tóm tắt bài toán ? 43 4 Nêu cách tính ? 3 R =  1,13  5,57 (dm ) Vcầu = 3 3 Lượng nước ít nhất cần phải có là : 2 3 .5,57  3,71 (dm ) = 3,71(lít) 3 HĐ 3: Củng cố : 1 cm2 ; Xác định bán kính R Bài tập 30 SGK : V = 113 7 A. 2 cm ; B . 3 cm ; C . 6 cm ; D . 5 cm ; E . Một kết quả khác 3.792 3V 43 7  3 27  3 . Vậy B đúng Ta có V = R => R = 3 3 4.22 4 3 7 Bài 33 SGK : Loại Bóng Ten nit Bóng bàn Bi a bóng gôn
  4. Đường 42,7 mm 6,5 cm 40 mm 61 mm kính 39,49 cm3 118,97 V 40,74 143,72 cm3 cm3 cm3 Bài 31 SBT : Hai bình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x cm và 2x (cm) , tỉ số thể tích 2 hình cầu này là : ; D . Một A . 1: 2 ; B . 1: 4 ; C. 1:8 kết quả khác 4 3 3 Ta có thể tích hình cầu A là :  x (cm ) 3 4 4 3 3 3 Thể tích hình cầu B là :  (2x) =  . 8 x (cm ) 3 3 43 x 1 3 Tỉ số thể tích 2 hình cầu A và B là : Chọn C  4 8  8x 3 3 HĐ 4 : Hướng dẫn : Xem lại các bài tập đã giải , nắm các công thức Làm bài tập giờ sau luyện
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản