HÌNH CẦU : DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

Chia sẻ: cybershot111

HS nắm vững các khái niệm của hình cầu : Tâm , bán kính , đường tròn lớn , mặt cầu . Hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng là hình tròn - Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu và ứng dụng thực tế của mặt cầu.

Nội dung Text: HÌNH CẦU : DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

 

  1. HÌNH CẦU : DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU . I. Mục tiêu : - HS nắm vững các khái niệm của hình cầu : Tâm , bán kính , đường tròn lớn , mặt cầu . Hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng là hình tròn - Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu và ứng dụng thực tế của mặt cầu II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy, 1 số vật có dạng hình cầu HS : Làm bài tập , xem trước bài mới III. Hoạt động dạy học : HĐ 1: Kiểm tra bài cũ:
  2. Viết công thức tính Sxq , Stp , V của hình trụ , hình nón HĐ 2: Hình cầu : - Khi quay một nữa hình tròn tâm O bán kính R quanh đường A kính AB .O cố định tạo nên hình mặt cầu : B O là tâm của hinh cầu R là bán kính của mặt cầu - Lấy một vài thí dụ về hình ảnh mặt cầu :  quả bóng , hòn bi , quả địa cầu … HĐ 3 : Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng : Làm ? 1 Hình cầu Hình Hình Mặt cắt trụ Khi cắt đường tròn bởi mặt phẳng ta được hình gì ? Hình chữ Không Không nhật Hình tròn Có Có bán kính R
  3. Hình tròn Không Có bán kính < Mặt phẳng cắt đi qua tâm thì hình R tròn đó có bán kính như thế nào ? Nhận xét : Đường tròn có bán kính bé Mặt phẳng cắt không đi qua tâm thì hơn R nếu mặt phẳng cắt không đi qua đường tròn có bán kính như thế nào tâm ? Đường tròn lớn có bán kính bằng R nếu mặt phẳng cắt đi qua tâm HĐ 4 : Diện tích mặt cầu : Bằng thực nghiệm ta biết được diện Nhắc lại công thức tính diện tích tích mặt cầu gấp 4 lần diện tích hình tròn lớn của hình cầu : S = 4  R2 mà hình cầu đã học ở lớp dưới ? 2 R = d = > S =  d2 Áp dụng vào ví dụ bên ? Ví dụ : Tính diện tích mặt cầu có đường kính 42 cm Giải : Theo công thức S =  d2 = 2  .42 = 1764 2  (cm )
  4. Ta cần tính điều gì ?(diện tích mặt cầu Ví dụ 2 : Tính đường kính của 1 mặt cầu mới) biết diện tích của nó gấp 3 lần diện tích mặt cầu bằng 36 cm2 Áp dụng công thức tính diện tích , tính đường kính của hình cầu ? Giải : Ta có diện tích mặt cầu mới là : 36 . 3 = 108 cm2 Theo công thức : S =  d2 = 108 cm2 => d2 = 108 : 3,14  34,38 d = 34,38  5,86 cm HĐ 5: Củng cố : Bài tập 31 SGK : Bán 0,3 6,21 0,283 100 km 6 hm 50 dam kính mm dm m hình cầu Diện 1,13 484,37 1,006 125663,7 452,39 31415,9 mm2 dm2 m2 km2 hm2 dam2 tích mặt cầu
  5. . HĐ 6 : Hướng dẫn : Nắm vững các khái niệm về hình cầu , công thức tính diện tích mặt cầu Làm bài tập SGK
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản