Hình chiếu trục đo - Phần 1

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:3

0
401
lượt xem
111
download

Hình chiếu trục đo - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các chuyên đề toán hình học nội dung hình chiếu trục đo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình chiếu trục đo - Phần 1

  1. Bài 2: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I.Một số loại HCTĐ thường gặp 1.HCTĐ xiên góc đều: Hệ trục HCTĐ: x'O'y' = y'O'z' = 1350 ; x'O'z' = 900 Hệ số biến dạng: p=q=r=1 a) HCTĐ của một điểm (xem mục trước) b) HCTĐ của một vòng tròn thuộc các mặt phẳng song song mặt phẳng toạ độ  Đường tròn thuộc mp song song mp xOz: HCTĐ là vòng tròn  Đường tròn thuộc mp song song mp xOy (yOz): HCTĐ là Elip Trục dài hợp với O'x' (O'z') d 0,54d một góc 22,50 và bằng 1,3d 1,3d Trục ngắn vuông góc trục dài và bằng 0,54d c) HCTĐ của một đường cong bất kỳ (xem mục trước)
  2. Bài 2: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I. Cách vẽ hình chiếu trục đo một vật Chọn hệ trục vuông góc xOz song song mặt phẳng hình chiếu đứng Vẽ mặt cơ sở (mặt phía trước song song xOz) Vẽ cạnh bên: từ đỉnh mặt phía trước vẽ các đường thẳng song song O'y' Vẽ mặt phía sau Vẽ các phần còn lại
Đồng bộ tài khoản