Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

Chia sẻ: iphone1209

Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để 2 đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. - Biết cách kiểm tra hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không? B/ Chuẩn bị: Bảng phụ, dụng cụ đo vẽ.

Nội dung Text: Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

ÔN TẬP CHƯƠNG IA/ Mục tiêu:

- Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song

song.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để 2 đường thẳng vuông góc, hai đường

thẳng song song.

- Biết cách kiểm tra hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song

không?

B/ Chuẩn bị: Bảng phụ, dụng cụ đo vẽ.

C/ Tiến trình dạy - học:

Hoạt động 1: Đọc hình

Mỗi hình sau cho biết kiãún thức gì?a d c

a A

1

4
1 3
2
A M B b 2
O
B
b
c

a M a

a 

b b

b

c

c

ba
Hoạt động 2: Điền vào chỗ trống

a. Hai góc đối đỉnh là hai góc có..............................................................................

b. Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ..................................

c. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng ........................................

d. Hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là....................................

e. Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì

....................................................................................................................

g. Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì ......................................

h. Nếu a  c và b  c thì ..........................................................................................
i. Nếu a // c và b // c thì ...........................................................................................

Hoạt động 3: Đúng? Sai?

a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh?

c. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau?

d. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc?

e. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn

thẳng ấy?

h. Đường trung trực của một đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy?

g. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn

thẳng ấy và vuông góc với đoạn thẳng ấy?

Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà.

- Học thuộc phần trả lời câu hỏi ôn tập chương I.

- Làm bài tập 56, 57, 58, 59, 60/104 SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản