Hình học 11 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp)

Chia sẻ: iphone1209

Tham khảo tài liệu 'hình học 11 - tổng ba góc của một tam giác (tiếp)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hình học 11 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp)

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp)


A/ Mục tiêu: (Như tiết 17)

B/ Chuẩn bị: Bảng phụ, thước đo góc

C/Tiến trình dạy - học:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi baíng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ- Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác.

- Tính các số đo x, y ở hình sau:


A E K
65o 90o o
41

56o x 36o
72o x y
M Q R
B C F b) c)
a)
Hoạt động 2: 1. Áp dụng vào tam giác vuông- GV yêu cầu học sinh đọc - HS đọc định nghĩa, vẽ a, Định nghĩa: SGK

định nghĩa tam giác vuông. tam giác vuông ABC (Â
B
0
= 90 )

- GV giới thiệu: cạnh huyền,
A C
cạnh góc vuông.- GV: Hãy tính: B + C = ? - HS tính:

 + B  C = 1800
ˆ ˆ


900 + B  C = 1800
ˆ ˆ


 B  C =1800- 900 = 900
ˆ ˆ

Âënh lyï : Mäùi

 Phát biểu định lí, ghi GT, - HS phát biểu định goïc ngoaìi

KL. lí, ghi GT, KL cuía mäüt tam

giaïc bàòng

täøng cuía hai

goïc trong khäng

kãö noï

Nháûn xeït : SGK
Hoạt động 3: Luyện tập -

Củng cố

- GV: Vẽ hình và giới thiệu a, Định nghĩa:

góc ACx là góc ngoài tại đỉnh

C của ABC ?
t
- GV: ACx có quan hệ như A

thế nào với góc C.

- Sau đó GV cho học sinh
y B C x
phát biểu định nghĩa như - HS phát biểu định nghĩa

SGK.

- GV cho HS vẽ các góc ngoài

$
tại tại đỉnh  và B ?

- GV áp dụng các định lí đã b, Định lí: - HS so sánh

ˆ ˆ $
học, hãy so sánh ACX với ACX với  + B

Â+B Â + B  C = 1800 (định
ˆ ˆ

- GV hãy phát biểu định lí và lí tổng 3 góc của tam

ghi GT, KL. giác)

- GV: Như vậy góc ngoài của ˆ ˆ 0
ACX + C = 180 (kề bù)

tam giác có số đo như thế nào ˆ $
 ACX = Â + B
so với mỗi góc trong không kề Từ đó HS phát biểu định

với nó? lí và ghi GT, KL.

Hoạt động 4: Luyện tập - Củng cố
Bài 1: HS trả lời:

a, Đọc tên các tam giác vuông a, -  ABC vuông tại A

trong các hình sau, chỉ số -  AHB vuông tại H

vuông tại đâu? (nếu có)/ -  AHC vuông tại H

b, ABH:
A

Mx1
x + B = 900
$

o
B
50 o o y
C x = 900 - B = 400
$
43 43
(h1)
70o x y ABC
N I
(h2)
b, Tìm các số đo x, y trên các y + B = 900
$

hình. y = 900 - B = 400
$


ở hình 2:

a, Không có tam giác

vuông nào.

b, x = 430+ 700 = 1130

(đ.lí ngoài tam giác)

y = 1800 - (700 + 430 +

430) = 240

Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà

- Nắm vững các định nghĩa, định lí trong bài.

- Làm bài tập 3, 5/108; 6,7/109 SGK

3, 5, 6/98 SBT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản