Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hiểu nội dung tiên đề Ơ-Clit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (M  a) sao cho b//a. - Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-Clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc sole trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Nội dung Text: Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGI. Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

- Hiểu nội dung tiên đề Ơ-Clit là công nhận tính duy
nhất của đường thẳng b đi qua M (M  a) sao cho
b//a.

- Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-Clit mới suy ra được
tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một
đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai
góc sole trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau,
hai góc trong cùng phía bù nhau.

2/ Kĩ năng:

- Cho hai đường thẳng song song và một cát tuyến.
Cho biết số đo của một góc, biết cách tính số đo góc
còn lại.
3/ Thái độ:

- Cẩn thận, tỉ mỉ, Tư duy, tập suy luận.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bài soạn, SGK, SGV.

-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.

III: Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Các hoạt động trên lớp:Hoạt động 1: Tiên đề Ơ-
Clit -Chỉ một đường thẳng.
GV gọi HS vẽ đường thẳng
b đi qua M và b//a.

-Các em vẽ được mấy
đường thẳng b?

->Tiên đề.

-GV cho HS nhắc lại và ghi
bài.

Hoạt động 2: Tính chất của
hai đường thẳng song song.

GV cho HS hoạt động nhóm Nhận xét: Hai góc sole trong,
làm ?2 trong 7 phút. hai góc đồng vị bằng nhau.
GV gọi đại diện nhóm trả -Hai góc trong cùng phía bù
lời. Cho điểm nhóm nào nhau.
xuất sắc nhất.
-GV cho HS nhận xét thêm
hai góc trong cùng phía.

-> Nội dung của tính chất.

GV tập cho HS làm quen
cách ghi định lí bằng giả
thuyết, kết luận.

4. Củng cố:

Bài 32 SGK/94: Bài 32 SGK/94:
-> Củng cố tiên đề Ơ-Clit. Câu a, b đúng.
GV gọi HS đứng tại chỗ trả Câu c, d sai.
lời.

Bài 33 SGK/94:
Bài 33 SGK/94:
Nếu một đường thẳng cắt
hai đường thẳng song song
thì:

a) Hai góc sole trong bằng
nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng
nhau.

c) Hai góc trong cùng phía
bù nhau.

Bài 34 SGK/94:
)
= 37 0
Cho a//b và A4
Bài 34 SGK/94:
)
a) Tính .
B1

) )
b) So sánh và .
A1 B4

)
c) Tính .
B2
) )
= 370 (cặp
a) Ta có =
B1 A4
GV gọi HS nhắc lại lí thuyết
góc sole trong do a//b)
và nêu cách làm, HS khác
) )
(cặp góc đồng vị
b) =
A1 B4
lên bảng trình bày.
do a//b)
) )
= 1800 (cặp góc
c) +
B1 A4

trong cùng phía do a//b)
)
= 1800 – 370 = 1430
=> B2


5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, hoàn tất các bài vào tập BT, làm 28,
30 SBT/79.

-Chuẩn bị bài luyện tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản