Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Khắc sâu trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc và đặc biệt là trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng chứng minh vẽ hình. 3/ Thái độ: - Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.

Nội dung Text: Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

Hình học 7 - LUYỆN TẬP
( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA
TAM GIÁC)

I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
Khắc sâu trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc và
đặc biệt là trường hợp bằng nhau của hai tam giác
vuông.
2/ Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng chứng minh vẽ hình.
3/ Thái độ:
- Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.
II. Chun bÞ:
- GV: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
- HS: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng
trò
2. Kiểm tra bài cũ: I/ Chữa bài tập
3. Các hoạt động Bài 40 SGK/124:
trên lớp So sánh BE và CF:
Hoạt động 1: Chữa Xét  vuông BEM
bài tập và  vuông CFM:
Bài 40 SGK/124: BE//CF (cùng  Ax)
Cho  ABC => EBM = FCM (sole
¼ ¼

(AB≠AC), tia Ax đi trong) (gn)
qua trung điểm M BM=CM (M: trung
của BC. Kẻ BE và điểm BC)
CF vuông góc Ax.  EBM=  FCM (ch-
So sánh BE và CF. gn)
=>BE=CF (2 cạnh
tương ứng)Hoạt động2: Luyện II/ Luyện tập.
tập. Bài 41 SGK/124:
CM: IE=IF=ID
Bài 41 SGK/124:
Cho  ABC. Các tia Xét  vuông IFC và
) )
phân giác của B và C  vuông IEC:
cắt nhau tại I. vẽ ID IC: cạnh chung (ch)
FCI = ECI (CI: phân
¼ ¼
AB, IE BC, IF
)
giác C )(gn)
AC. CMR:
=>  IFC=  IEC (ch-
ID=IE=IF
gn)
=> IE=IF (2 cạnh
tương ứng)
Xét  vuông IBE và
 vuông IBD:
IB: cạnh chung (ch)
IBE = IBD (IB: phân
¼ ¼

giác DBC )
¼

=>  IBE=  IBD (ch-
gn)
=> IE=ID (2 cạnh
tương ứng)
Bài 42 SGK/124:
) 0
Từ (1), (2) =>
 ABC có A =90 ,
IE=ID=IF.
AH BC.  AHC và
Bài 42 SGK/124:
 ABC có AC là
)
Ta không áp dụng
cạnh chung, C là góc
trường hợp g-c-g vì
chung,
¼ = BAC =900, nhưng AC không kề góc
AHC ¼
)
¼ và C . Trong khi
hai tam giác đó AHC
đó cạnh AC lại kề
không bằng nhau.
)
BAC và C của  ABC.
¼
Tại sao không thể áp
dụng trường hợp c-
g-c.
Bài 39 SGK/124: Bài 39 SGK/124:
Trên mỗi hình 105, H.105:
106, 107, 108 có các  AHB=  AHC (2
cạnh góc vuông)
tam giác vuông nào
bằng nhau? Vì sao? H.106:
 EDK=  FDK (cạnh
góc vuông-góc
nhọn)
H.107:
 ABD=  ACD (ch-
gn)
H.108:
 ABD=  ACD (ch-
gn)
 BDE=  CDH (cgv-
gn)
 ADE=  ADH (c-g-
c)
2. Hướng dẫn về nhà:
Học bài, ôn lại ba trường hợp bằng nhau của hai
tam giác, áp dụng cho tam giác vuông, chuẩn bị 43,
44, 45 SGK/125.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản