Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
215
lượt xem
12
download

Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Khắc sâu trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc và đặc biệt là trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng chứng minh vẽ hình. 3/ Thái độ: - Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

  1. Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC) I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Khắc sâu trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc và đặc biệt là trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng chứng minh vẽ hình. 3/ Thái độ: - Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác. II. Chun bÞ: - GV: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc - HS: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc III: Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò 2. Kiểm tra bài cũ: I/ Chữa bài tập 3. Các hoạt động Bài 40 SGK/124: trên lớp So sánh BE và CF: Hoạt động 1: Chữa Xét  vuông BEM bài tập và  vuông CFM: Bài 40 SGK/124: BE//CF (cùng  Ax) Cho  ABC => EBM = FCM (sole ¼ ¼ (AB≠AC), tia Ax đi trong) (gn)
  2. qua trung điểm M BM=CM (M: trung của BC. Kẻ BE và điểm BC) CF vuông góc Ax.  EBM=  FCM (ch- So sánh BE và CF. gn) =>BE=CF (2 cạnh tương ứng) Hoạt động2: Luyện II/ Luyện tập. tập. Bài 41 SGK/124: CM: IE=IF=ID Bài 41 SGK/124: Cho  ABC. Các tia Xét  vuông IFC và ) ) phân giác của B và C  vuông IEC: cắt nhau tại I. vẽ ID IC: cạnh chung (ch) FCI = ECI (CI: phân ¼ ¼ AB, IE BC, IF ) giác C )(gn) AC. CMR: =>  IFC=  IEC (ch- ID=IE=IF gn) => IE=IF (2 cạnh tương ứng) Xét  vuông IBE và  vuông IBD: IB: cạnh chung (ch) IBE = IBD (IB: phân ¼ ¼ giác DBC ) ¼ =>  IBE=  IBD (ch- gn)
  3. => IE=ID (2 cạnh tương ứng) Bài 42 SGK/124: ) 0 Từ (1), (2) =>  ABC có A =90 , IE=ID=IF. AH BC.  AHC và Bài 42 SGK/124:  ABC có AC là ) Ta không áp dụng cạnh chung, C là góc trường hợp g-c-g vì chung, ¼ = BAC =900, nhưng AC không kề góc AHC ¼ ) ¼ và C . Trong khi hai tam giác đó AHC đó cạnh AC lại kề không bằng nhau. ) BAC và C của  ABC. ¼ Tại sao không thể áp dụng trường hợp c- g-c. Bài 39 SGK/124: Bài 39 SGK/124: Trên mỗi hình 105, H.105: 106, 107, 108 có các  AHB=  AHC (2 cạnh góc vuông) tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? H.106:  EDK=  FDK (cạnh góc vuông-góc nhọn) H.107:  ABD=  ACD (ch- gn) H.108:  ABD=  ACD (ch- gn)  BDE=  CDH (cgv-
  4. gn)  ADE=  ADH (c-g- c) 2. Hướng dẫn về nhà: Học bài, ôn lại ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác, áp dụng cho tam giác vuông, chuẩn bị 43, 44, 45 SGK/125.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản