Hình học 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC: CẠNH-GÓC-CẠNH (C-GC)

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết hai cạnh và góc xem giữa hai cạnh đó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau. 2/ Kỹ năng:

Nội dung Text: Hình học 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC: CẠNH-GÓC-CẠNH (C-GC)

Hình học 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU
THỨ HAI
CỦA TAM GIÁC: CẠNH-GÓC-CẠNH (C-G-
C)
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh
của hai tam giác.
 Biết cách vẽ một tam giác biết hai cạnh và góc
xem giữa hai cạnh đó. Biết sử dụng trường hợp bằng
nhau cạnh-góc-cạnh để chứng minh hai tam giác
bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng
nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau.
2/ Kỹ năng:
 Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ, khả năng phân
tích tìm cách giải và trình bày chứng minh bài toán
hình học.
3/ Thái độ:
- Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.
II. Chun bÞ:
- GV: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
- HS: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:

Hoạt động Hoạt động Ghi bảng
của thầy của trò
2. Kiểm tra
bài cũ:
3. Các hoạt
1/ Vẽ tam giác biết
động trên
hai cạnh và góc xem
lớp:
giữa.
Hoạt động 1:
Vẽ tam giác Vẽ góc trước. Bài toán: Vẽ tam
biết hai cạnh giác ABC biết AB =

Hs vẽ hình
và góc xem 2cm, BC = 3cm, B =
7 0 0.
giữa. x

-GV gọi HS Ađọc đề bài 2

o

toán. 70 y
3
B C


-Ta vẽ yếu tố
nào trước?
-GV gọi từng
HS lần lượt
lên bảng vẽ,
các HS khác
làm vào vở.
-GV giới thiệu
phần lưu ý
SGK.
2/ Trường hợp bằng
Hoạt động 2:
Trường hợp nhau cạnh – góc –
bằng nhau cạnh.
cạnh – góc – ?1
cạnh.
Giáo viên cho
học sinh làm
?1 .
Nếu ABC và
tính chất
A’B’C’ có
trường hợp
AB  A'B'
bằng nhau  ABC  A ' B ' C
ˆˆ
B  B' 
cạnh – góc – c  g  c
BC  B'C 

cạnh
Làm ?2
3/ Hệ quả : sgk trang
Hoạt động 3:
Hệ quả. 118
GV giải thích Hs làm ?3
thêm hệ quả là
gì. -HS: Phát
biểu theo sgk
-GV: Làm bt
/118.
?3 /118 (hình
81)
-Từ bài tóan
trên hãy phát
biểu trường
hợp bằng nhau
c-g-c. Áp dụng
vào tam giác
vuông.
Làm ?3
4. Củng cố:
-GV: Trên mỗi
hình trên có
những tam
giác nào bằng
nhau ? VÍ sao
?
-BT 26 /118
SGK
-GV: Cho HS
đọc phần ghi
chú SGK
trang 119
-GV: Nêu câu
hỏi củng cố;
Phát biểu
thường hợp
bằng nhau
c.g.c và hệ
quả áp dụng
vào tam gíc
vuông.
5. Hướng dẫn về nhà:
 học bài, làm 24;25;26 SGK/118.
 Chuẩn bị bài luyện tập 1.
n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản