Hình học hoạ hình ( Pham Duy Thuỳ ) - Chương 5

Chia sẻ: hoa_maudo

NHỮNG BÀI TOÁN VỀ VỊ TRÍ Trong chương này ta nghiên cứu các bài toán về vị trí giữa các yếu tố hình học cơ bản. Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản