Hình học không gian - Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Chia sẻ: thienlypro0202

Trong không gian metric ba chiều, mặt cầu là quỹ tích những điểm cách đều một điểm O cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O gọi là tâm và khoảng cách R gọi là bán kính của mặt cầu. Tập hợp các điểm trong không gian nằm bên trong mặt cầu và bản thân mặt cầu hợp thành khối cầu hay hình cầu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hình học không gian - Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

 

  1. Hình học không gian - Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản