Hình học không gian_ Toán Tổng hợp

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
310
lượt xem
149
download

Hình học không gian_ Toán Tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo toán Hình học không gian_ Chủ đề " Toán tổng hợp", dành cho các bạn học sinh bậc THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học không gian_ Toán Tổng hợp

 1. TOÁN TỔNG HỢP
 2. Ví dụ 1 A B' C' H I C a' A' (P) B a
 3. Ví dụ 2 S H A E D I B C
 4. Ví dụ 3a,b S H D C J O I A B
 5. Ví dụ 3c S N P K M D C O A B
 6. Ví dụ 4a,b S J A C O M B
 7. Ví dụ 4c S H I A C K O P M x B
 8. Ví dụ 5a,b S A D O B C
 9. Ví dụ 5c S Q P I R A D O N B J M C
 10. Ví dụ 6 B C O D A N I M B' C' O' A' D'
 11. Bài 2.T.1 D' C' A' B' N N' D C M A M' B
 12. Bài 2.T.2 P x M H B A N y Q
 13. Bài 2.T.3 S K B' A J C H O I B
 14. Bài 2.T.4 S M A E B F N C
 15. Bài 2.T.5a CABRI
 16. Bài 2.T.5b CABRI
 17. Bài 2.T.6 x M D C H R O y A B I t S z
 18. Bài 2.T.7 y x N M D C H I A B
 19. Bài 2.T.8 x S I J B A E F I' D N C CABRI
 20. Bài 2.T.9 S A D O H K J S' B M C CABRI
Đồng bộ tài khoản