Hình học lớp 6_ Tiết 10

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
130
lượt xem
39
download

Hình học lớp 6_ Tiết 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hình học lớp 6_ tiết 10', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 10

  1. Tiết 10 : LUYỆN TẬP Tuần 10 I-MỤC TIÊU: -Hiểu “Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A và B thì AM+MB=AB.” -Nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa 2 điểm khác, bước đầu tập suy luận -Giáo dục tính cẩn thận khi đo các đoạn thẳng và cộng các độ dài. II-CHUẨN BỊ: *GV: SGK,thước thẳng , bảng phụ:Bài tập; Đề kiểm tra 15’ Bài tập: 1/ Nối ý ở cột A với cột B để được khẳng định đúng Cột A Cột B Trả lời 1/ AC + CB = AB a/ Điểm B nằm giữa A và C 1- 2/ AB + BC = AC b/ Điểm A nằm giữa B và C 2- 3/ BA + AC = BC c/ Điểm C nằm giữa A và B 3- d/ Điểm A,B,C không thẳng hàng 2/ Cho hình vẽ, Biết AB = 12 cm, AC = 5 cm. Tính CB A C B *HS: SGK, thươc,bảng nhóm, kiểm tra 15’ III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * HOẠT ĐỘNG 1:KTBC * HOẠT ĐỘNG 1 HS1: Khi nào AM + MB = AB ? HS1: Trả lời nhận xét Sgk và ngược lại ? Sửa bài tập 1/bảng phụ Sửa bài tập 1–c 2–a 3–b HS2: Khi nào AM + MB = AB ? HS 2: nêu nhận xét và ngược lại ? Sửa bài tập Sửa bài tập 2/ bảng phụ C nằm giữa A và B AC + CB = AB 5 + CB = 12 CB = 12 – 5 = 7 cm GV: Nhận xét, chỉnh sửa ,cho điểm * HOẠT ĐỘNG 2 *HOẠT ĐỘNG 2 LUYỆN TẬP Cho HS làm bài 49 Sgk 49)sgk GV: Gợi ý M B A N + Điểm M như thế nào với A,N ? ta có điều gì ? A N M B + Điểm N như thế nào với M,B? ta có điều gì ? + Dựa vào AN = BM ta có thể so sánh AM và BN Gọi 1HS lên trình bày TH1 HS trình bày TH1: (H.52a) Điểm M nằm giữa A và N AM + NM = AN AM = AN – NM Điểm N nằm giữa M,B NM + NB = MB BN = BM - NM
  2. Do: AN = BM GVnhận xét,chỉnh sửa. Vậy : AM = NB GV: Gọi 1HS làm TH2 (H.52b) HS trình bày Điểm N nằm giữa A và M AN + NM = AM Điểm M nằm giữa N và B NM + MB = NB do: AN = MB Vậy :AM =BN * HOẠT ĐỘNG 3 * HOẠT ĐỘNG 3 Cho HS làm bài 50 Sgk HS trả lời miệng 50)Sgk TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A. GV: nhận xét Cho HS sửa bài 51 Sgk HS trả lời miệng 51)Sgk vì TA + VA = VT nên điểm A nằm giữa hai điểm V A T còn lại là V và T * HOẠT ĐỘNG 4 * HOẠT ĐỘNG 4: KT 15’ @ Dặn Dò: Về nhà - Xem lại khi nào AM + MB = AB và ngược lại. - Xem lại cách nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm còn lại. - Xem lại các bài tập - Chuẩn bị: thước co chia khoảng, compa.
Đồng bộ tài khoản