Hình học lớp 6_ Tiết 5

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
147
lượt xem
37
download

Hình học lớp 6_ Tiết 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán Hình học lớp 6_ Bài " Tia", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 5

  1.                             Tieát 5 :            A/ MỤC TIÊU: Giúp HS - Nắm được định nghĩa tia, hiểu thế nào là 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau. - Biết vẽ, viết tia và đọc tên 1 tia, biết phân biệt 2 tia chung gốc. Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, quan sát, B/ CHUẨN BỊ: -GV:thước thẳng, bảng phụ :Hình 28, 30 Sgk -HS:SGK, bảng nhóm, thước thẳng. C/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS GHI BAÛNG * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1. Tia - Gọi HS vẽ đường thẳng xy, vẽ HS ve hình y O x O∈ xy, ta thấy điểm O chia đường  thẳng xy thành hai phần riêng biệt. hình gồm điểm O và một phần Ta có tia Ox và tia Oy đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O. GV: Thế nào là tia gốc O? HS trả lời định nghĩa * Định nghĩa(Sgk) Lưu ý: Khi đọc (viết ) tia ta phải đọc (viết )tên gốc trước +Tia Ox (nửa đường thẳng Ox) +Tia Oy (nửa đường thẳng Oy) * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2. Hai tia đối nhau - Dựa vào hình vẽ ở phần 1) và gọi HS đọc lại tên 2 tia trên hình và hỏi: +2 tia này có mấy gốc? HS có một gốc là O +2 tia chung gốc Ox, Oy tạo thành đường thẳng xy, gọi là 2 tia đối nhau HS trả lời * Vậy thế nào là 2 tia đối nhau?2 Đk: -Phải chung gốc tia đối nhau phải thoả các điều - Tạo thành đường thẳng kiện gì? HS vẽ hình * Nhận xét(sgk) GV: đi đến Nhận xét HS quan sát H.28 và trả lời ?1 (H.28 bảng phụ) Cho HS làm ?1 a/ tia Ax và By không đối nhau vì không cùng một gốc b/ Tia đối nhau: Ax và Ay; Bx và By GV nhận xét chỉnh sửa * Họat động 3 * Hoạt động 3 3. Hai tia trùng nhau x GV: Yêu cầu HS vẽ tia Ax và điểm A B B thuộc tia Ax (khác A) HS vẽ hình Ax và AB là hai tia trùng nhau - Hãy nêu các tia gốc A HS: Tia Ax và tia AB - Tia Ax còn gọi là tia gì? Còn gọi là tia AB
  2. -Vậy tia Ax và AB gọi là 2 tia trùng HS: Hai tia trùng nhau là hai tia *Hai tia trùng nhau là hai tia chung nhau.Thế nào là 2 tia trùng nhau? chung gốc và cùng nằm trên gốc và cùng nằm trên nữa đường nữa đường thẳng gốc của tia thẳng gốc của tia GV : đi đến chú ý HS đọc chú ý * Chú ý (Sgk) Cho HS làm ?2 HS làm ?2 ( hình 30 bảng phụ) Goi từng HS trả lời a/Tia OB trùng tia Oy b/ Hai tia Ax và Ox không trùng nhau c/ Vì không cùng nằm trên đường thẳng GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 : Củng cố * Hoạt động 4 Cho HS làm bài 22 Sgk 22)sgk Yêu câu HS trả lời miệng HS trả lời a/ Tia b/ Hai tia đối nhau Rx và Ry c/ + AB và AC + CB + trùng nhau GV nhận xét chỉnh sửa Gọi 1HS vẽ lại hình 31 Sgk HS vẽ hình a M N P Q GV: Yêu câu HS trả lời các câu hỏi HS trả lời bài 23 sgk a/ Các tia MN,MP,MQ trùng 23)Sgk nhau tia NP,NQ trùng nhau b/ trong các tia MN,NM,MP không có tia đối nhau Gv nhận xét chỉnh sửa c/ Tia PQ và PN dối nhau * DẶN DÒ: - Xem lại tia , hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. - Xem lai cách vẽ một tia, cách viết tia (gốc tia viết trước) - BTVN: 24;25;26;27;28;29;30;31;32 SGK
Đồng bộ tài khoản