Hình học lớp 6_ Tiết 7

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
151
lượt xem
36
download

Hình học lớp 6_ Tiết 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán Hình học lớp 6_ Bài " Đoạn thẳng", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 7

  1. Tiết 7 Bài 6: ĐOẠN THẲNG A/ Mục Tiêu - HS biết định nghĩa đoạn thẳng. - HS biết vẽ đoạn thẳng, biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng B/ Chuẩn bị * GV: sgk, bảng phụ: hình 36,38 sgk,thước thẳng Bảng phụ hình vẽ: A C A B x O *HS: Sgk, thước thẳng C/ Tiến trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: * Hoạt động 1 ĐOẠN THẲNG GV: Gọi 1HS lên bảng vẽ hai 1/ Đoạn thẳng AB là gì ? điểm A,B. Đặt cạnh thước đi qua HS lên bảng vẽ. Các HS còn lại hai điểm A,B rồi vẽ theo cạnh vẽ vào tập thước từ A đến B. A B GV: Hình này gồm hai điểm A,B HS: Hình này gồm hai điểm A,B và những điểm như thế nào với và tất cả những điểm nằm giữa A,B ? A,B Gv: Đó là một đoạn thẳng AB GV: Thế nào là đoạn thẳng AB? HS trả lời *Định nghĩa (Sgk) Cách đọc: Đoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA) Hai điểm A,B là hai đầu mút của đoạ thẳng AB * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2/ Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường GV: Cho HS quan sát hình 33 Sgk HS vẽ hình vào tập thẳng GV: Đoạn thẳng AB và CD như Hình 33: (SGK) C thế nào ? Hai đoạn thẳng AB và CD cắt A B GV: Giao điểm là điểm nào ? nhau I Giao điểm là I D GV: Cho HS quan sát hình 34 Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại I GV: Đoạn thẳng AB và tia Ox Hình 34:( SGK) A như thế nào với nhau ? HS trả lời x GV: Giao điểm là điểm nào ? O K B Đoạn thẳng AB cắt tia Ox tại K
  2. GV: cho HS quan sát hình 35. Hình 35 :(SGK) GV: Đoạn thẳng và đường thẳng A như thế nào? Chỉ ra giao điểm. HS: Đoạn thẳng AB và đường x y H thẳng xy xắt nhau tại H B GV: Cho HS quan sát các hình vẽ Đoạn thẳng AB và đường thẳng các trường hợp khác / bảng phụ xy cắt nhau tại H Yêu cầu HS vẽ vào tập HS vẽ vào tập Hình vẽ (bảng phụ) * Hoạt động 3: Củng cố * Hoạt động 3 Cho HS điền vào chỗ trống bài 33 HS điền kết quả 33)Sgk sgk a.) Hình gòm hai điểm R và S và tất cả các điểm nằm giữa R,S được gọi là đoạn thẳng RS Hai điểm R,S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q GV nhận xét chỉnh sửa 36)sgk (bảng phụ) Cho HS quan sát hình 36 và trả lời HS quan sát hình và trả lời câu hỏi câu hỏi Sgk a/ Đường thẳng a không đi qua a B mút của đoạn thẳng b/Đường thẳng a cắt đoạn thẳng :AB,AC A C c/ Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC GV nhận xét chỉnh sửa HS vẽ hình Cho HS làm bài 39 Sgk C B Gọi HS lên bảng vẽ hình A L I K D E F GV: ba điểm I,K,L có thẳng hàng HS trả lời miệng không ? Làm thế nào để kiểm Ba điểm I,L,K thẳng hàng tra ? CDẶN DÒ: VỀ NHÀ - Xem lại cách vẽ đoạn thẳng và học định nghĩa đoạn thẳng AB là gì ? - Xem lại các trường hợp cắt nhau của đoạn thẳng với tia, đoạn thẳng, đường thằng và hai trường hợp rêing - BTVN:34;35;37;38 Sgk, 31;32;33;34;35 SBT
Đồng bộ tài khoản